کد خبر: 16327 A

با جابجایی صورت گرفته در زمان اعلامی به خبرنگاران استانی، تعدادی از خبرنگاران از پوشش خبری این سفر بازماندند.

ایلنا - اردبیل: با جابجایی صورت گرفته در زمان اعلام شده به خبرنگاران استانی، تعدادی از خبرنگاران از پوشش خبری این سفر بازماندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اردبیل، با توجه به اعلام قبلی و اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری اردبیل، خبرنگاران استانی جهت همراهی سفر رئیس مجلس ساعت 7 صبح می بایست در محل استانداری حضور می یافتند که ظاهراً این برنامه شب قبل (شنبه) تغییر یافته و ساعت 6:15 به عنوان زمان جدید برای در نظر گرفته شده بود.

این تغییر برنامه موجب شد که تعدادی از خبرنگاران از همراهی برای پوشش سفر باز بمانند. این در حالی است که یکی از کارشناسان روابط عمومی استانداری اردبیل به خبرنگار ایلنا گفت: این تغییر برنامه از طریق پیامک به همه خبرنگارانی که در لیست بوده اند اطلاع رسانی شده است.

به نظر می رسد با توجه به عدم دریافت پیامک از سوی برخی از خبرنگارانی که مایل به شرکت و پوشش خبری این رویداد بوده اند لیست مورد اشاره ناقص یا گزینشی بوده است. 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر