کد خبر: 6394 A

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بدنبال انتشار خبری تحت عنوان واحدهای تولیدی اردبیل با شرایط فعلی تعطیل می شوند، توضیحاتی ارائه كرده است كه در پی می آید.

عطف به خبر واحدهای تولیدی اردبیل با شرایط فعلی تعطیل خواهند شد منتشره در مورخ 14/6/91، جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انتشار آن در اسرع وقت اقدام نمایند.

در خصوص اظهارات رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل مبنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی به علت تعلل در برگزاری جلسات مربوط به صیانت از واحدهای تولیدی و عدم توزیع سریع 60 میلیارد ریالی بین واحدهای مشکل دار موارد ذیل با آگاهی می رسد.

1-جلسه هماهنگی در استانداری اردبیل با بانک های دولتی و خصوصی در راستای تشویق به عقد تفاهم نامه برای انتقال ثلث وجه فوق الذکر واریز شده از خزانه به بانک تشکیل شده است.

2-دومین جلسه بانک های دولتی در محل اتاق صنعت، معدن تجارت با حضور اعضای اصلی کارگروه جهت بررسی راه های انعقاد تفاهم نامه و نیز شیوه نامه استانی تخصیص اعتبارات تشکیل شده است.

3-دو جلسه هم اندیشی در محل استانداری اردبیل به ریاست استاندار قبلی و معاون برنامه ریزی استانداری برای تهیه پیش نویس شیوه نامه استانی صیانت از واحدهای تولیدی تشکیل گردیده است.

4-جلسه هماهنگی اولیه برای بررسی و تعیین فرمت شیوه نامه حمایت و صیانت از واحدهای تولیدی و گردش کار استانی آن با حضور نماینده خانه صنعت، معدن تجارت استان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل گردیده است.

5-به بانک های ملی و صنعت و معدن استان اردبیل حضورا از سوی معاون امور صنایع سازمان و معاون پشتیبانی سازمان جهت اخذ توافق برای انعقاد قرارداد تفاهم نامه مراجعه گردیده است.

6-شایان ذکراست رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در کلیه جلسات فوق الذکر حاضر و شاهد پیگیری ها و بررسی های اعضای اصلی کارگروه در خصوص راه اندای و شروع فرآیند عملیاتی شدن صیانت از واحدهای تولیدی استان بوده اند. بدیهی است تهیه و عقد قرارداد و تفاهم نامه با یکی از بانک های عامل و نیز تهیه شیوه نامه عادلانه و هوشمندانه حمایت از واحدهای تولیدی استانی با توجه به محدودیت منابع و نیز امبوه متقاضیان، نیازمند سعه صدر، برنامه ریزی صحیح، مدیریت انبوه تقاضای واصله و نیز با رعایت دستورالعمل صادره خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر