کد خبر: 12935 A

در رویکرد جدید برای اجرای تبلیغات شهری، تبلیغات هر ماه به دو دوره ۱۵ روزه تقسیم شده و دوره نخست با وجود استقلال محتوایی، پیش زمینه ای برای بیان موضوع دوره دوم به شمار می رود.

ایلنا - اصفهان: با توجه به اینکه پارک بودن خودروهای شهروندان در اطراف معابر کم عرض، در بسیاری از موارد، امداد رسانی سریع و آسان نیروهای آتش نشانی را با مشکلات عمده‌ای روبرو می‌کند، کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با نصب هزار تابلوی تبلیغاتی، شهروندان برای همکاری با آتش نشانی آموزش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیرکمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، هدف از نصب این تابلو‌ها را آشنایی شهروندان با رفتارهای مناسبی که باید هنگام شنیدن صدای آژیر انجام دهند اعلام کرد و گفت: در این تبلیغات تلاش می‌شود شهروندان بدانند هنگام شنیدن صدای آژیر، سریع خودروهای پارک شده در حاشیه معابر و کوچه‌های کم عرض را از محل دور کرده و در خیابان‌ها به سمت راست رفته و مسیر حرکت خودروی امدادی را باز و از تردد پشت سر خودروی آتش نشانی خودداری کنند.

مهدی بقایی با اشاره به رویکرد جدید و ابتکاری این کمیته از اواسط تابستان امسال برای اجرای تبلیغات شهری افزود: در این رویکرد جدید، تبلیغات هر ماه به دو دوره ۱۵ روزه تقسیم شده و دوره نخست با وجود استقلال محتوایی، پیش زمینه‌ای برای بیان موضوع دوره دوم به شمار می‌رود.

وی درباره موضوع تبلیغات شهری در ماه گذشته گفت: ابتدا در ۱۵ روز، موضوع برنامه ریزی با عبارت «۶ عادت افراد بی‌برنامه» و سپس موضوع برنامه ریزی در عبور و مرور و مدیریت ترافیک با عبارت «۷ عادت ترافیکی افراد با برنامه» به شهروندان آموزش داده شد که تبلیغات دوره اول به رغم استقلال در محتوا، در واقع نوعی پیش زمینه جهت تبلیغات دوره بعد به شمار می‌رفت.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی افزود: در ماه اخیر نیز ابتدا در یک دوره ۱۵ روزه با شعار «هر صدایی، پیامی دارد» تلاش شد نظر شهروندان به صداهای مختلف و پیامهای نهفته در پس آن‌ها معطوف شود. سکوت نهفته در پس صدای چکش قاضی دادگاه، زندگی نهفته در پس صدای آبشار، نیاز نهفته در پس صدای کودکی که زاری می‌کند و... شماری از صدا‌ها و پیام‌هایی است که به آن‌ها پرداخته شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در اجرای آموزش‌های شهروندی سرآمد شهرهای کشور بوده، اظهار داشت: سال گذشته در جشنواره ملی تولیدات شهروندی نیز موفق شدیم با ارائه تبلیغات کمیته فرهنگ شهروندی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر