کد خبر: 2473 A

سرقت از بانك 100درصد، سرقت اماكن دولتی 47 درصد، موتورسیكلت 33 درصد، سرقت وسایل و قطعات خودرو 43درصد، كیف قاپی 41 درصد، جیب بری 47 درصد و سرقت احشام و طیور 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش یافته است.

اصفهان - ایلنا: رییس پلیس شهرستان اصفهان از کاهش 100 درصدی سرقت از طلا فروشی و بانک در ماه گذشته، نسبت به سال گذشته در همین ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرهنگ محمدعلی بختیاری با اشاره به اجرای طرح های مختلف انتظامی و امنیتی در اصفهان گفت: نتیجه این طرح ها كاهش چشمگیر جرایمی مانند كیف قاپی، جیب بری، سرقت داخل خودرو، موتورسیكلت، اماكن، بانك و طلافروشی در مرداد ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

سرهنگ محمدعلی بختیاری وقوع این جرایم را زمینه ساز كاهش احساس امنیت در بین مردم دانست و افزود: بر اساس آمارهای بدست آمده در ماه گذشته وقوع سرقت طلا فروشی 100 درصد نسبت به سال گذشته در همین ماه كاهش داشت.

وی افزود: سرقت از بانك 100درصد، سرقت اماكن دولتی 47 درصد، موتورسیكلت 33 درصد، سرقت وسایل و قطعات خودرو 43درصد، كیف قاپی 41 درصد، جیب بری 47 درصد و سرقت احشام و طیور 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان می دهد.

رئیس پلیس مركز استان، ارتقاء سطح آگاهی انتظامی و اجتماعی شهروندان را در كاهش سرقت در سطح شهرستان مؤثر دانست و گفت: آموزش های همگانی به صورت جدی در دستور كار این فرماندهی قرار گرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر