کد خبر: 37112 A

یک عضو هئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری:

گردشگران خارجی از آب و های ابری خسته شده اند، در پی مناطقی با آب و هوای آفتابی هستند که بخش کویری نوش آباد، با وجود شهرزیرزمینی و ریگزارهای بکر مقصد خوبی است.

ایلنا - آران و بیدگل: یک عضو هئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:گردشگران خارجی از آب و های ابری خسته شده اند، در پی مناطقی با آب و هوای آفتابی هستند که بخش کویری نوش آباد، با وجود شهرزیرزمینی و ریگزارهای بکر مقصد خوبی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در آران وبیدگل: « عباس فلاح » در دیدار از مجموعه باستانی شهرزیرزمینی نوش آباد  گفت:  امروزه که صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک‌ جامعه و سیستمهای جهانی را دربرگرفته، اقلیم به عنوان یکی از عوامل موثر بر گردشگری‌ است.

وی  با اشاره به اینكه  شهر  نوش آباد، از جمله مناطقی است که از قابلیت اقلیم گردشگری برخوردار است. اظهار داشت: نتایج‌ تحقیقات، گویای ارتباط تنگاتنگ اقلیم و شرایط آب‌وهوایی با فعالیتهای توسعه صنعت گردشگری و گذران اوقات فراغت دارد.

به گفته وی، یک اقلیم مناسب از نظر گرمایی، زیبایی‌شناختی و فیزیکی میتواند عاملی برای جذب گردشگر باشد و تغییرات اقلیمی می‌تواند شرایط جذب گردشگر را دچار دگرگونی و تحول کند.

وی تاکید کرد: دوره ﻣﻄﻠـﻮب اﻗﻠـﯿﻢ آﺳﺎﯾﺸﯽ، ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آذر تا اﺳﻔﻨﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در فصل های سرد سال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ گردﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ کویری کاشان ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

نویسنده کتاب اصول و مبانی هواشناسی افزود: کاشان، با وجود جاذبه های گردشگری بالا، اما هنوز نیازمند برنامه ریزی هدفمند به مراکز علمی داخلی و خارجی است.

به گفته وی، گردشگران خارجی از آب و های ابری خسته شده اند، در پی مناطقی با آب و هوای آفتابی هستند که بخش کویری نوش آباد، با وجود شهرزیرزمینی و ریگزارهای بکر مقصد خوبی است.

این پژوهشگر گفت: گردشگران خارجی، در برنامه ریزیهای خود به شرایط آب و هوایی توجه می کنند و منطقه کاشان با توسعه ایستگاهای هواشناسی، باید شرایط اقلیمی خود را به روز و آنلاین گزارش کند.

فلاح افزود: مدیران و مسسولان مناطق گردشگری باید با مبادلات علمی و فرهنگی در یک پیوستگی متوازن به معرفی یکدیگر پرداخته و خود را جدای از هم نداند.

شایان ذكراست شهرتاریخی نوش اباد از توابع شهرستان آران و بیدگل که در پنج کیلومتری شمال کاشان قرار گرفته با وجود جاذبه های گردشگری از جمله مناطق نمونه گردشگری است که مجموعه باستانی شهرزیرزمینی به عنوان بزرگتین معماری دستکند جهان مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر