کد خبر: 43114 A

استاندار اصفهان تاكید كرد:

استاندار اصفهان در جلسه ستاد خشكسالی استان گفت: برنامه ریزی جهت رفع تنگناهای خشكسالی در استان از اولویت های اصلی مدیریت بحران است.

ایلنا-اصفهان:استاندار اصفهان در جلسه ستاد خشكسالی استان گفت: برنامه ریزی جهت رفع تنگناهای خشكسالی در استان از اولویت های اصلی مدیریت بحران است.

به گزارش ایلنا، جلسه ستاد خشكسالی استان با حضور علیرضا ذاكر اصفهانی، استاندار اصفهان و برخی از نمایندگان مردم در مجلس شوای اسلامی و نمایندگان كشاورزان شرق اصفهان و اعضاء ستاد جهت بررسی و ارائه راهكارهای اجرایی بمنظور اجرای طرح های مدیریت كشاورزی و مصرف بهینه آب برگزار شد.

ذاكر اصفهانی در این جلسه با تاكید بر لزوم برنامه ریزی مناسب جهت برون رفت از این وضعیت، اظهار داشت: مدیریت خشكسالی اولویت اصلی مدیریت استان است.

وی در ادامه افزود: تدوین بسته های حمایت از بخش كشاورزی و بهره برداران با حضور اعضای تخصصی ستاد مدیریت خشكسالی استان در همین راستا صورت گرفته است.

استاندار اصفهان از مدیران دستگاه های اجرایی خواست مسائل خشكسالی و كم آبی را در استان رصد نمایند.

وی با تاكید بر صرفه جویی همه جانبه در مصارف مختلف، بسته های اجرایی جهت صرفه جویی همه جانبه در مصارف آب شرب، صنعت و فضای سبز را یكی از مصوبات این جلسه عنوان كرد.

ذاكر اصفهانی همچنین اذعان داشت: لازم است مدیران استان مصوبات این جلسه و جلساتی كه در این خصوص برگزار می شود را پیگیری كنند.

وی در پایان از مدیران استان خواست با اجرای طرح های كوتاه مدت در راستای كاهش اثرات خشكسالی در مناطق تحت تاثیر، برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر