کد خبر: 4705 A

خدمتگزاری مردم بالاترین نعمت الهی و کارکردن در نیروی انتظامی نوعی عبادت است

اصفهان – ایلنا: " وطن خواهان " دادستان دادسرای نظامی استان اصفهان در جلسه توجیهی کارکنان پلیس استان با اشاره به ماموریت های محوله نیروی انتظامی اظهار داشت: پلیس بنا به وظایفی که برایش تعریف شده مقابله و برخورد با ناامن کنندگان جامعه را عهده دار است و میبایست در این بخش از وظایفش قاطعانه و مقتدرانه وارد شود.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی در اجرای ماموریت های محوله در عین اقتدار و برخورد قاطعانه با مجرمان میبایست حقوق آنان را نیز مد نظر داشته باشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر