کد خبر: 47200 A

محسن رضایی:

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: در سال 88 دیر آمدم ولی اگر نمی‌آمدم اکنون باید دوباره از نو حرکت می‌کردم تا مناظرات بازخوانی شود و اکنون محکم ایستاده‌ام و تا آخر نیز هستم.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: در سال 88 دیر آمدم ولی اگر نمی‌آمدم اکنون باید دوباره از نو حرکت می‌کردم تا مناظرات بازخوانی شود و اکنون محکم ایستاده‌ام و تا آخر نیز هستم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضایی در جمع مردم بهارستان اصفهان تصریح کرد: با تغییر مدیریت کشور باید انسان‌های توانمندی وارد شوند که مدیریت کشور را دوست داشته باشند و علاوه بر آن اداره کشور را عوض کرد.

وی در ادامه یادآور شد: نحوه رسیدگی به پول و بانک نیز باید عوض شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه باید کاری کنیم که به مردم آسیبی وارد نشود و اکنون گرانی با وجود که بیان می‌شود مرتب در حال کنترل است ترمز بریده است.

رضایی اظهار داشت: در شرایط اقتصادی حاضر مردم در حال اذیت شدن هستند و چون دولت پول ندارد، دچار آسیب می‌شود و به همین سبب ارز نیز وارد کشور وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: به علت عدم ورود ارز به کشور قیمت آن نیز بالا می‌رود و مردم آسیب می‌بینند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حال ما نیازمند یک مدیریت توانمندی هستیم که اقتصاد را بفهمد و یک جهاد و حماسه نیاز داریم و با این انگیزه می‌خواهم در صحنه حاضر شوم.

رضایی تصریح کرد: این سیاست با سیاست قبلی که در آن بوده این متفاوت است که اکنون در حال نظارت آن هستیم و باید ترمز کنیم.

وی ادامه داد: من نزدیک به یکصد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد دارم و دارای یک برنامه اقتصادی هستم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: می‌توان وضعیت اقتصادی موجود را پشت سر گذاشت و گرانی را کنترل کرد و بی کاری را رفع نمود همه این مسائل قابل حل است اما چند سال طول می‌کشد ولی برای اجرای آن باید مدیریت کشور عوض شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر