کد خبر: 49124 A

مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی استان اصفهان:

مدیرعامل شركت شهرك‌های صنعتی استان اصفهان از شناسایی 60 خوشه كسب و كار در این استان خبر داد.

اصفهان-ایلنا: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان از شناسایی ۶۰ خوشه کسب و کار در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعادت بهرامی گفت: متولی طرح شناسایی خوشه‌های کسب و کار استان، شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان است که براساس این طرح باید ظرفیت تمام خوشه‌ها در شهرستان‌ها مشخص شود.

وی افزود: توسعه خوشه فرایندی ۳ تا ۵ ساله است که طی آن ظرفیت‌های موجود در خوشه از طریق توانمند سازی پایا و معطوف، به استفاده از فرصتهای محیطی شکوفا می‌شود.

بهرامی بیان داشت: ارتقای میزان هم‌افزایی و ارتقای سطح سرمایه اجتمایی و توسعه و بست شبکه‌های کسب و کار در درون خوشه از محوری‌ترین فعالیت در این فرایند شناخته می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه ۶۰ خوشه کسب و کار در استان شناسایی شده است اظهارداشت: ۸ خوشه صنعتی توسعه یافته، و ۵ خوشه نیز در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان ادامه داد: یکی از مدل‌های توسعه اقتصادی مورد توجه در کشور، مدل توسعه خوشه ‌ای است که مورد تأکید برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور قرار گرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر