کد خبر: 50628 A

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل:

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل از اجرای، پروژه تحقیقاتی مالچ پلیمری-سلولزی به مساحت 112 هزارهکتاردر عرصه ماسه زار ریگ بلنداین شهرستان خبرداد.

ایلنا - آران و بیدگل: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل از اجرای ، پروژه تحقیقاتی مالچ پلیمری-سلولزی به مساخت 112 هزارهکتار  در عرصه ماسه زار ریگ بلند این شهرستان خبرداد.

» ابوالفضل معینی نژاد »  در گفتگو با خبرنگار ایلنا در آران وبیدگل با اعلام این خبر  گفت:  از كل مساحت شهرستان، 112 هزار هكتار آن را تپه های ماسه ای فرا گرفته كه این نوار ماسه ای به طول 95 كیلومتر و عرض 15-5 كیلومتر از شمال غرب به سمت جنوب شرق شهرستان كشیده شده است و اكثر نقاط آن بدون پوشش گیاهی و دارای تپه های ماسه ای فعال و متحرك است به عنوان پروژه  تخقیقاتی مالچ پاشی تعیین  شده است.

وی با اشاره به اینکه،   اجرای این پروژه در شهرستان آران و بیدگل بستر مناسبی برای اجرای طرح مالچ پاشی تحقیقاتی بیابانزدایی در كشور می باشد  گفت: در چند سال اخیر چندین طرح مالچ پاشی تحقیقاتی در شهرستان آران و بیدگل اجرا گردیده است كه از جمله می توان به مالچ پلی لاتیس، مالچ رسی، مالچ پلیمری و مالچ صمغی اشاره نمود كه همگی روی تپه های ماسه ای فعال حاشیه نوارریگ بلند آران و بیدگل انجام شده است.

شایان ذکراست که شهرستان آران وبیدگل با مساحت 605 هزار هكتار یكی از شهرستان های كویری استان اصفهان می باشد كه در حاشیه جنوبی دریاچه نمك و كویر مركزی ایران قرار دارد. این شهرستان به دلیل دارا بودن اقلیم كویری و مجاورت با بزرگترین بند ریگ كشور، از جمله مناطق بحرانی فرسایش بادی می باشد كه وزشبادهای شدید و ورود گرد و غبار و ذرات ماسه بادی به مناطق مسكونی مشكل آفرین است. اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل جهت رفع این مشكل طرح های تحقیقاتی متنوعی بر روی تپه های ماسه ای شهرستان اجراکردده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر