کد خبر: 53348 A

با حضور وزیر ارتباطات وفن آوری اطلاعات:

با حضور وزیر ارتباطات وفن آوری اطلاعات، نماینده مردم کاشان و آران وبیدگل، معاون استاندار و فرماندار کاشان، مدیرعامل محابرات استان اصفهان وجمعی از مسئولین چندین پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال در شهرستان کاشان به بهره برداری رسید.

ایلنا – کاشان: صبح امروز دوشنبه چهاردهم اسفتدماه در آغاز سی وپنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ودر آستانه سال نو، بهره برداری از ساختمان اداری مدیریت مخابرات شهرستان کاشان، شبکه تلفن ثابت وهمراه مسکن مهر و تعدادی دیگری از پروژه های مخابراتی شهرستان کاشان با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران وبیدگل، معاون استاندار و فرماندار شهرستان کاشان، مدیرعامل مخابرات استان اصفهان وجمعی از مسئولین چندین پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال در شهرستان کاشان آغاز شد.

به گزارش خبرنگارایلنا در کاشان رئیس اداره محابرات شهرستان کاشان مراسم بهره برداری از پروژه های مخابرات شهرستان کاشان درسالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن ارائه فعالیتهای مخابراتی این شهرستان طی چند سال گذشته ضریب نفوز تلفن ثابت شهرستان کاشان را بیش از 45 درصد عنوان کرد وگفت:در چهار سال اخیر تغداد تلفن های ثابت درشهرستان کاشان از 153 هزار به 235 شماره افزایش پیداکرده است.

سلوکی از افزایش 5 سایت مبایل به 116 مرکزوسایت مبایل و افزایش 73 درصدی طی چند سال گذشته دراین شهرستان خبرداد و گفت: درحال حاضر تمام شهر ها وروستاهای شهرستان کاشان با بیش از 140 هزار مشترک تحت پوشش تلفن همراه است.

وی تعداد تلفن های همراه داخلی واعبتاری شهرستان کاشان را بیش از 153 هزار شماره وتعداد دفاتر پیشخوان این شهرستان را 18 دفتر عنوان کرد وگفت:با توجه به ظرفیت 13 هزاراینترنت پرسرعت دراین شهرستان درحال حاضر بیش از10 هزار اینترنت پرسرعت درحال بهره برداری است.

وی با بیان اینکه شهرستان کاشان طی چهارسال گذشته توانسته در زمینه تلفن ثابت مقام اول را در سطح استان اصفهان کسب نماید گفت: ضریب تلفن همراه دراین شهرستان بیش از 41 درصد است.

شایان ذکراست که این اولین سفر « محمد حسن نامی » وزیر ارتباطات وفن آوری اطلاعات پس از انتصاب به این وزارت با دعوت « عباسعلی منصوری آرانی » نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران وبیدگل در مجلس شورای اسلامی به این شهرستانها انجام شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر