کد خبر: 6560 A

پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان در روز شنبه مورخ 7/8/91 برگزار می شود.

ایلنا - اصفهان: پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان در روز شنبه مورخ 7/8/91 برگزار می شود.

به گزارش ایلنا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با بیان اینکه فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان از بهمن ماه سال گذشته با برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های اجرایی مشمول آغاز گردیده گفت: در مجموع 810 نفر ساعت برای گروه های ارزیابی عملکرد دستگا های اجرایی برگزار شد.

فرزاد زیویار بیان داشت: از ابتکارات استان در این فرایند بررسی عناوین شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی مشمول قبل از دریافت مستندات است و به لحاظ اینکه شاخص های اختصاصی بیانگر فعالیت های یک دستگاه اجرایی میباشد عناوین شاخص های اختصاصی ارسالی دستگاه های اجرایی مورد برسی کارشناسی قرار گرفته و اصلاحات مورد نیاز به گروه های ارزیابی واحد های مشمول اعلام شده است.

وی در ادامه افزود: بیش از هفتاد درصد دستگاهای اجرایی مشمول در این فرایند شرکت نموده اند. همچنین از ابتکارات دیگر استان این موضوع است که همزمان با برسی مستندات ارزیابی عملکرد، مجموعه فعالیتهای استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی نیز مورد برسی قرار می گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان افزود: در این جشنواره تعداد سه دستگاه در بخش ارتقا بهره وری و حدود چهل دستگاه نیز در محورهای مختلف مورد تقدیر قرار میگیرند.

فرزاد زیویار همچنین بیان داشت: با توجه به اینکه نقش کارکنان را نمی توان در بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی نادیده گرفت از حدود 250 کارمند نیز که با توجه به شرایط اعلام شده توسط کمیسیونهای تحول اداری دستگاهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بعنوان کارمند برگزیده معرفی شده اند در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر