کد خبر: 66869 A

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

با اجرای طرح های آبخیزداری و همچنین مدیریت صحیح در مصرف آب می توان بیشترین بهره وری را از آب های موجود استان داشته باشیم.

اصفهان - ایلنا:   طی20سال اخیر در5/1 میلیون هکتار از اراضی استان طرح های آبخیزداری اجرا و به بهره برداری رسیده

به گزارش خبر نگار ایلنا،  برای اجرای طرح های آبخیزداری مطالعه شده در یک میلیون هکتار از اراضی استان که می تواند 350 میلیون متر مکعب سیلاب و روان آب را در سال استحصال کند، نیازمند 700 میلیارد ریال اعتبار است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه از 20 سال اخیر تاکنون در 5/1 میلیون هکتار از اراضی استان طرح های آبخیزداری اجرا و به بهره برداری رسیده که حاصل آن استحصال 350 میلیون متر مکعب سیلاب و روان آب درسال است گفت: برای اجرای طرح های آبخیزداری در یک میلیون هکتار دیگر از اراضی استان، طرح مطالعه شده وجود دارد که اجرای آن نیازمند 700 میلیارد ریال اعتبار است.

 ابوطالب امینی افزود: با اجرای طرح های آبخیزداری در یک میلیون هکتار دیگر از اراضی استان می توان 350 میلیون متر مکعب روان آب را در سال استحصال کرد.

وی با اشاره به بارندگی های انجام شده در اسفند پارسال و فروردین امسال استان گفت: در مدت یاد شده بیش از30طرح آبخیزداری استان بیش از60میلیون مترمکعب روان آب را استحصال کرده است

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: با احتساب قیمت 10هزار ریال برای هر متر مکعب آب در مناطق خشک، این طرح ها 600میلیارد ریال ارزش اقتصادی برای مناطق خشک استان داشته است در صورتیکه در 20 سال اخیر برای اجرای طرح های آبخیزداری استان 520 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

 امینی بیشترین آبگیری طرح های آبخیزداری در استان را مربوط به شهرستان های دهاقان و خور وبیابانک اعلام نمود وگفت: اجرای طرح های آبخیزداری درتمام مناطق مختلف استان با کمترین هزینه و بازدهی بالا، زود بازده بودن، جلوگیری از فرسایش خاک، توسعه پوشش گیاهی و افزایش آبدهی قنوات درپایین دست را از مزایای طرح های آبخیزداری میباشد

وی افزود: با اجرای طرح های آبخیزداری و همچنین مدیریت صحیح در مصرف آب می توان بیشترین بهره وری را از آب های موجود استان داشته باشیم.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر