کد خبر: 75950 A

شرکت ملی گاز در سراسر کشور ۱۶ میلیون مشترک دارد که برای این مشترکان ۹ میلیون علمک گاز در کشور ایجاد شده است.

ایلنا-اصفهان: با حضور مسئولان کشوری و استانی سعید مومنی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز استان اصفهان معرفی شد.

به گزارش ایلنا در مراسمی که با حضور معاون شرکت گاز ایران برگزار شد، مرتضی طغیانی از سمت خود تودیع و سعید مومنی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت گاز استان اصفهان معرفی شد.

معاون شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که استان اصفهان با ضریب نفوذ شهری ۹۹ درصد،۳ درصد بیشتر از میانگین كشوری گازرسانی دارد، گفت: ضریب نفود گازرسانی در مناطق روستایی استان اصفهان با ۲۷ درصد افزایش، ۸۹ درصد است، در حالی که ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری کشور ۹۶ درصد و در روستاها ۶۲ درصد است.

غروی با تاکید بر این که از مجموع ۱۰۵ شهر و ۱۴۴۱ روستای استان اصفهان، گازرسانی به ۱۰۱ شهر و ۱۱۵۰ روستای آن انجام شده است، افزود: شرکت ملی گاز در سراسر کشور ۱۶ میلیون مشترک دارد که برای این مشترکان ۹ میلیون علمک گاز در کشور ایجاد شده است.

در این مراسم از خدمات ۲۸ ساله مرتضی طغیانی مدیرعامل سابق شرکت گازاستان اصفهان که به افتخاز بازنشستگی نایل آمده، قدر دانی و مومنی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز این استان معرفی شد.

وی دارای مدرك تحصیلی لیسانس مهندسی‌علمی‌ - كاربردی‌ برق‌ - شبكه‌های‌ انتقال از دانشگاه صنعت نفت است و قبل از این، در سمت رئیس گازرسانی منطقه 7، مدیرعامل گاز استان مرکزی و مدیر عامل شرکت گاز استان فارس خدمت کرده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر