کد خبر: 82377 A

مسئول شیفت واحد تمپرمیل ناحیه نورد سرد اعلام کرد:

با انجام این پروژه و استفاده از قطعات مستعمل، علاوه بر افزایش دانش فنی پرسنل در زمینه تامین قطعات، بدون وارد آمدن هرگونه هزینه اضافی به شرکت،برای خطوط مجاور نیز آب صنعتی گرم شده جهت شستشوی خطوط فراهم شد.

ایلنا: با انجام یک پروژه بهبود که به صورت گروهی در واحد اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سرد انجام گرفت، علاوه بر تامین سیسیتم مناسب جهت شستشوی خط و پیشگیری از آلودگی هوای سایت، بالغ بر 125 میلیون تومان صرفه جویی در واحد تمپرمیل نورد سرد صورت پذیرفت.

به گزارش ایلنا، مسئول شیفت واحد تمپرمیل ناحیه نورد سرد با اعلام این خبر افزود: با انجام این پروژه و استفاده از قطعات مستعمل، علاوه بر افزایش دانش فنی پرسنل در زمینه تامین قطعات، بدون وارد آمدن هرگونه هزینه اضافی به شرکت، برای خطوط مجاور نیز آب صنعتی گرم شده جهت شستشوی خطوط فراهم شد.

مهدی شفیعی از تمام کارشناسان، پرسنل و رئیس واحد اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سرد که در اجرای این پروژه حمایت و همکاری کردند، تشکر و قدردانی نمود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر