کد خبر: 82576 A

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

برای این که تمام بهره برداران از زاینده رود اعم از کشاورزان، صنعتگران بتوانند تاحدودی نیاز آبی خود را برطرف نمایند سهمیه آب شرب اصفهان نیز کاهش یافت.

ایلنا: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصفیه خانه بابا شیخعلی و چاههای فلمن را از منابع مهم تامین کننده آب شرب اعلام کرد و گفت: درسال های اخیر که شدن زاینده رود تنها در برخی از فصول سال به دلیل محدودیت منابع آبی جاری می شود، منابع آبی زیر زمینی نیز دستخوش تغییراتی شده و مسلماً با خشک شدن زاینده رود این منابع نیز تحلیل می رود، این گونه تغییرات در منابع آبی شرکت آب و فاضلاب را درتامین آب شرب با چالش هایی روبرو کرده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، هاشم امینی با اشاره به تداوم ششمین سال خشکسالی پی در پی، تصریح کرد: وقوع این پدیده خشکسالی، عدم بارندگی مناسب رادرسرشاخه های زاینده رود را به دنبال داشته که موجب محدودیت منابع آبی در این استان شده است.

وی از کاهش سهمیه آب شرب اصفهان از سد زاینده رود خبر داد و افزود: براساس مصوبات ستاد مدیریت استان و همچنین مجموعه وزارت نیرو به منظور غلبه بر تبعات بحران کم آبی مقرر گردید سهمیه تخصیص یافته آب شرب از سد زاینده رود کاهش یابد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان این تصمیم را در راستای توزیع عادلانه آب در استان اصفهان دانست و گفت: برای این که تمام بهره برداران از زاینده رود اعم از کشاورزان، صنعتگران بتوانند تاحدودی نیاز آبی خود را برطرف نمایند سهمیه آب شرب اصفهان نیز کاهش یافت البته آبفای استان اصفهان برای اینکه مردم در تابستان با افت فشار آب و با قطعی آب روبرو نشوند اقدامات فرهنگی، تبلیغی، مدیریت فشار، اخطار به مشترکین پر مصرف و جلوگیری و کشف انشعابات غیر مجاز را در دستور کار قرار داده امابا این وجود مصرف بهینه آب مهمترین مولفه غلبه بربحران کم آبی خواهد بود.

امینی تامین آب شرب درتابستان امسال را نیازمند رعایت مصرف بهینه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 50 شهر و 300 روستا آب شرب آنها از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر