کد خبر: 8697 A

در مراسم پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان که با حضور استاندار و مدیران استان برگزار شد،اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان با دریافت لوح تقدیر رتبه سوم را دریافت کرد.

اصفهان - ایلنا: با توجه به ارزیابی به عمل آمده از عملکرد دستگاههای اجرایی استان اصفهان در سال ۱۳۹۰ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان رتبه سوم در شاخص‌های اختصاصی جشنواره شهید رجایی استان اصفهان را کسب نمود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، وحید کهلانی مسئول روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: در اجرای بند الف ماده ۳ آئین نامه اجرایی مواد ۸۱و۸۲قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها ی اجرایی توسط کمیته منتخب تحول اداری، بهره وری و فن آوری اطلاعات استان، اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان در بین دستگاههای گروه ب سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت رتبه سوم در شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۰ را کسب نمود.

وی همچنین گفت: در این راستا به مناسبت کسب رتبه سوم اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان در بین دستگاههای گروه و موسسات وابسته به دولت، از سوی استاندار اصفهان و رئیس کار گروه در جشنواره شهید رجایی مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان با اهداء لوح تقدیر و تندیس جشنواره مورد تشویق قرار گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر