کد خبر: 91129 A

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان:

همکاری دیگر دستگاه‌ها و قرار گرفتن بخشی از تسهیلات استان به‌صورت مستقل و در اختیار فنی و حرفه‌ای، می‌تواند موقعیت‌های شغلی مناسب را فراهم کند.

ایلنا: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، نخستین و اصلیترین خواستگاه دسترسی به مشاغل دلخواه را نظام آموزش کشور دانست و گفت: در این راستا، دانشگاههای کشور هم به دلیل ناهمخوانی عناوین رشته‌های آموزشی با مشاغل موجود جامعه و از طرفی شکاف بین شرح وظایف شغل و محتوا آموزشی نتواسته درحد مطلوب بستر مناسب اشتغال را مهیا کنند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، ابوطالب جلالی که در آستانه هفته مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی وحرفه‌ای، در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سخن می‌گفت، تاکید کرد: موضوع اشتغال آنقدر اهمیت دارد که به‌واسطه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن سیاست‌های اشتغال در کانون توجه برنامه‌های توسعه کشورمان قرار گرفته است.

وی با انتقاد از این برداشت که علت شکل گیری پدیده شوم بیکاری بواسطه عرضه زیاد نیروی کار در قیاس با تقاضای به آن است، نظام آموزش کشور‌ها را تحلیل کرد و افزود: نخستین و اصلیترین خواستگاه جوانان در دسترسی به مشاغل دلخواه و تحقق اهداف مسئولان در ساماندهی مناسب اشتغال، نظام آموزش کشور است که اگر بپذیریم آموزش و پرورش بیشتر مسئولیت سوادآموزی شهروندی را بر عهده دارد، در این راستا دانشگاههای کشور هم به دلیل ناهمخوانی عناوین رشته‌های آموزشی با مشاغل موجود جامعه و از طرفی شکاف بین شرح وظایف شغل و محتوا آموزشی نتواسته درحد مطلوب بستر مناسب اشتغال را مهیا نماید رشد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را نتیجه این مدل بوده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای اختصاص بخشی از تسهیلات بصورت مستقل در اختیار این بنگاه آموزشی شد و گفت: با توجه به اهمیت و الزمات موجود، به ویژه در قوانین بالادستی، توسعه آموزشهای فنی وحرفه‌ای ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از وظایف کارگروه اشتغال استان به مباحث آموزش فنی وحرفه‌ای از جمله موضوع پژوهش، بودجه و نظارت مربوط است، ادامه داد: با همکاری دیگر دستگاه‌ها و قرار گرفتن بخشی از تسهیلات استان بصورت مستقل و در اختیار این بنگاه آموزشی می‌تواند موقعیت‌های شغلی مناسب را فراهم کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر