کد خبر: 12944 A

عضو شورای اسلامی کمالشهر:

ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر افزایش پیدا کرده تا آنجا که شورای شهر کمالشهر در یک روز حدود 30 مورد ساخت و ساز غیر مجاز را پیگیری کرده ولی نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده است

ایلنا - کرج: عضو شورای اسلامی شهر کمالشهر در مورد عدم احداث بیمارستان در کمالشهر گفت: در خصوص احداث بیمارستان در این شهر هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و علت این امر عدم توجه مسئولین مربوطه به این مساله است.

رسول عظیمی در گفتگو با ایلنا افزود: در طی6-5سال گذشته بیشترین میزان واگذاری زمین برای احداث مراکز درمانی در کمالشهر صورت گرفته اما متاسفانه هنوز اقدامی از جانب وزارت بهداشت و درمان در این راستا انجام نشده است؛ البته مجمع خیرین بهداشت کارهای خوبی را در این زمینه انجام داده اند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام گرفته در سطح کمالشهر برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز گفت: تا به امروز علی رغم گزارشات دریافتی هیچ اقدام موثری از جانب شهرداری برای مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز صورت نگرفته است. 

وی افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر افزایش پیدا کرده تا آنجا که شورای شهر کمالشهر در یک روز حدود 30 مورد ساخت و ساز غیر مجاز را پیگیری کرده ولی نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده است.

عظیمی با اظهار نارضایتی از عملکرد شهرداری کمالشهر در برخورد با ساخت های غیر مجاز گفت: شهرداری مسئول رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز است که متاسفانه تا به امروز عملکرد مناسبی در این زمینه ارائه نکرده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر