کد خبر: 2268 A

معاون کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز:

فقدان انجمن صنفی کارفرمایی در استان البرز با خواست‌های ملی مبنی بر وجود نهاد قوی کارفرمایی در کشور سازگار نیست

در بحث سازمانی، وجود سازمانی که بتواند به حمایت از اصناف و مشاغل بپردازد در استان البرز احساس می شود.

به گزارش ایلنا معاون کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در جلسه کمیسیون صنعت و معدن استان البرز گفت: آنچه در قانون پیش بینی شده ترکیب سه جانبه ای از دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما است.

عباس میرباذل در رابطه با بیمه بیکاری گفت: اگر کارگری شغل خوبی داشته باشد به فکر بیمه بیکاری نمی افتد و هیچ کارگری حاضر نیست به خاطر بیمه بیکاری کار خود را از دست بدهد.

وی افزود: با وجود شرایط موجود، قانون کار معضلی برای صنعت به شمار نمی‌رود.

وی در راستای بحث اصلاح قانون کار گفت: بحث اصلاح قانون کار در یک ترکیب سه جانبه به مجلس ارجاع داده شده تا نظرات خود را بگویند.

وی تصریح کرد: بیش از 70%کارگران البرزی قراردادی هستند و بیمه بیکاری در بحران ها به کارفرما و دولت کمک می کند.

وی در راستای آیتم های بیمه بیکاری گفت:بیمه بیکاری دارای آیتم های مختلفی می باشد که شامل معرفی کردن فرد به اداره فنی و حرفه ای جهت آموزش است و اگر فردی بیسواد باشد به اداره سواد آموزی جهت آموزش معرفی می شود.

وی بیان کرد: در این میان اگر کارخانه ای جهت تکمیل منابع انسانی خود بر آید در وهله اول لیست افراد موجود در بیمه بیکاری در اولویت است.

وی با تاکید بر آموزش قانون کار به مدیران و سرپرستان و خلاهای موجود در بحث سازمانی گفت:در بحث سازمانی، وجود سازمانی که بتواند به حمایت از اصناف و مشاغل بپردازد در استان البرز احساس می شود.

وی در پایان گفت: فقدان انجمن صنفی کارفرمایی در استان البرز با خواست‌های ملی مبنی بر وجود نهاد قوی کارفرمایی در کشور سازگار نیست

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر