کد خبر: 2546 A

مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز به ایلنا خبر داد:

تا پایان سال 90 سهمیه اداره تامین اجتماعی استان البرز، 16 هزار نفر بوده است که البته در سال جاری این سهمیه به 5 هزار نفر در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان البرزگفت:تا پایان سال 90 سهمیه اداره تامین اجتماعی استان البرز، 16 هزار نفر بوده است که البته در سال جاری این سهمیه به 5 هزار نفر در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته است.

مرتضی سلامی در گفت و گو با ایلنا گفت: از این 5 هزار نفر سهمیه، 3هزار و 800 نفر مربوط به شهر کرج و فردیس و 400 نفر مربوط به شهرستان اشتهارد بوده است.

وی گفت: کارگران ساختمانی با داشتن کارت مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

سلامی افزود: البته تمام کارگرانی که کارت مهارت داشته باشند نمی‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند زیرا برای اداره تامین اجتماعی هر استان از سوی سازمان تامین، سهمیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بیش از آن سهمیه نمی‌توان کارگری را تحت پوشش قرار داد.

وی ادامه داد: تا پایان سال 90 سهمیه استان البرز، 16 هزار نفر بوده است که البته در سال جاری این سهمیه کاهش یافته است.

سلامی تصریح کرد: تاکنون در سال جاری سهمیه‌ای که از سوی سازمان تامین اجتماعی به استان البرز اختصاص داده شده، 5 هزار نفر بوده است.

وی اظهار داشت: از این 5 هزار نفر سهمیه، 3هزار و 800 نفر مربوط به شهر کرج و فردیس و 400 نفر مربوط به شهرستان اشتهارد بوده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر