کد خبر: 2907 A

رییس مجمع امور صنفی شهرستان کرج خبرداد:

اکثر این رستوران ها به دلیل دریافت جواز از اداره گردشگری،مشمول معافیت 50 درصدی مالیات و برق هستند اما علی رغم این معافیت ها به جای ارزانفروشی حتی بیشتر از قیمت رستوران های داخل شهر به مشتریان سرویس می دهند.

برای مبارزه با گرانفروشی های رستوران های جاده چالوس مقرر شده تا با حضورمدیران اصناف،گردشگری و بخشداری آسارا جلسه ای برگزار شود تا به این مشکل رسیدگی شود.

به گزارش ایلنا رییس مجمع امور صنفی شهرستان کرج در گفتگو با ایلنا ضمن انتقاد از گرانیهای مشهود رستورانهای جاده چالوس گفت: رستورانهای جاده چالوس بیشتر از نرخ نامه های مصوب اصناف به مشتریان سرویس می دهند و گرانفروشی می کنند به طوری که میانگین قیمتی غذاهای سرو شده در برخی از رستوران ها برای هر نفر حداقل 50هزار تومان است.

حمید کریمی تصریح کرد: اکثر این رستورانها به دلیل دریافت جواز از اداره گردشگری، مشمول معافیت 50 درصدی مالیات و برق هستند اما علی رغم این معافیت ها به جای ارزانفروشی حتی بیشتر از قیمت رستورانهای داخل شهر به مشتریان سرویس می دهند.

وی گفت: برای مبارزه با گرانفروشی های رستوران های جاده چالوس مقرر شده تا با حضور مدیران اصناف، گردشگری و بخشداری آسارا جلسه ای برگزار شود تا به این مشکل رسیدگی شود.

به گفته کریمی طی روزهای اخیر جلسات متعددی با حضورمدیران اصناف و فرماندار کرج در شورای تامین شهربرای رسیدگی به این مشکل برگزار شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر