کد خبر: 2912 A

رییس مجمع امور صنفی شهرستان کرج خبرداد:

اکثر این رستوران ها به دلیل دریافت جواز از اداره گردشگری،مشمول معافیت 50 درصدی مالیات و برق هستند اما علی رغم این معافیت ها به جای ارزانفروشی حتی بیشتر از قیمت رستوران های داخل شهر به مشتریان سرویس می دهند.

برای مبارزه با گرانفروشیهای رستورانهای جاده چالوس مقرر شده تا با حضورمدیران اصناف، گردشگری و بخشداری آسارا جلسه ای برگزار شود تا به این مشکل رسیدگی شود.

رییس مجمع امور صنفی شهرستان کرج در گفت وگو با ایلنا ضمن انتقاد از گرانی های مشهود رستورانهای جاده چالوس گفت: رستوران های جاده چالوس بیشتر از نرخ نامه های مصوب اصناف به مشتریان سرویس می دهند و گرانفروشی می کنند به طوری که میانگین قیمتی غذاهای سرو شده در برخی از رستوران ها برای هر نفر حداقل 50هزار تومان است.

حمید کریمی تصریح کرد: اکثر این رستوران ها به دلیل دریافت جواز از اداره گردشگری،مشمول معافیت 50 درصدی مالیات و برق هستند اما علی رغم این معافیت ها به جای ارزانفروشی حتی بیشتر از قیمت رستوران های داخل شهر به مشتریان سرویس می دهند.

وی گفت: برای مبارزه با گرانفروشی های رستوران های جاده چالوس مقرر شده تا با حضورمدیران اصناف،گردشگری و بخشداری آسارا جلسه ای برگزار شود تا به این مشکل رسیدگی شود.

به گفته کریمی طی روزهای اخیر جلسات متعددی با حضورمدیران اصناف و فرماندار کرج در شورای تامین شهربرای رسیدگی به این مشکل برگزار شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر