کد خبر: 2993 A

استاندار البرزگفت:

کلانشهر کرج با برخورداری از جمعیت 20میلیون نفری،از جاده ها و راه‌های مناسبی برخوردار نیست و این امر منجر به ایجاد 18.5 درصد ترافیک در جاده ها وراه‌های استان البرز شده است لذا این موضوع بار سنگینی بر دوش شهرداری کرج گذاشته است.

كرج - ایلنا: انتخاب صحیح مدیران و حمایت درست از آنها باید در استان البرز نهادینه شود تا به دنبال آن رضایت مردم حاصل شود.

به گزارش ایلنا استاندار البرز امروز صبح دربیست و نهمنین کمیته معاونان خدمان شهری کلانشهرهای کشور -کرج گفت:شخصیت امام خمینی(ره) بعد از ائمه بی نظیر است چرا که وی بنیان گذار انقلاب اسلامی و سپاه مردمی است این در حالی است که اولین لشکر وسپاه مردمی در کرج تشکیل شده است.

عیسی فرهادی ادامه داد: امام خمینی (ره)از روزهای اول انقلاب را بر مبنای وابستگی به مردم طراحی کرد واین موضوع مانع تاثیر گذاری دست اندازی های کشورهای غربی برای از بین بردن انقلاب اسلامی طی 33 سال گذشته شده است.

وی تصریح کرد:کلانشهر کرج با برخورداری از جمعیت 20میلیون نفری،از جاده ها و راه‌های مناسبی برخوردار نیست و این امر منجر به ایجاد 18.5 درصد ترافیک در جاده های استان البرز شده است لذا این موضوع بار سنگینی بر دوش شهرداری کرج گذاشته است

فرهادی با اشاره به وجود شوراهای مختلف در استان البرز تصریح کرد:وجود شوراهای مختلف با افکار متفاوت منجر به اختلاف سلیقه های بسیار شده است لذا باید وحدت و یکپارچگی بین شوراها بوجود آید.

وی با تاکید بر رضایتمندی مردم از دستگاه‌ها افزود:انتخاب صحیح مدیران و حمایت درست از آنها باید در استان البرز نهادینه شود تا به دنبال آن رضایت مردم حاصل شود.

فرهادی افزود: کرج طبق سرشماری سال 90از هشتمین کلانشهر کشور به سومین کلانشهر رسیده و بار سنگین آن بر دوش شهرداری کرج است لذا  شهرداری  بایداجرای عدالت ساماندهی محله ها و بحث ترافیک را مد نظر داشته باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر