کد خبر: 3002 A

آقازاده:

کرج سومین کلانشهر کشور است لذا زیر ساخت‌ها و ساختار هااین شهر با توسعه جمعیت آن انطباق ندارد و مشکلات مدیریت شهری در این راستا بسیار زیاد است و در این راستا طرح های آمایش سرزمینی جهت حل این مشکلات در حال اجراست.

 كرج - ایلنا: امروزه نرخ رشد جمعیت در استان البرز 5/64 درصد است که اگر استان البرز با همین روند پیش برود در سال هزارو 404 به عنوان دومین شهر ایران بعد از استان تهران خواهدشد.

به گزارش ایلنا شهردار کرج در بیست و نهمین کمیته معاونان خدمات شهری کلانشهرهای کشور کرج (ایران کوچک)ٰ، گفت:کارنامه عملکرد شهرداری در دهه های گذشته بی نظیر بوده است و این امر به دلیل حمایت های مستمر استانداری است.

آقازاده با اشاره به نقش شهرداری ها در مدیریت پرتوان جمهوری اسلامی، گفت: شهرداری ها امروزه تنها ارگان‌های در آمد و هزینه هستند و می توانند به عنوان الگوی خوب مدیریتی برای سایر دستگا ه ها قرار گیرند.

وی افزود: امروزه استان البرز به دلیل دارابودن ویژگی های مختلف برتر از دیگر استان ها است.

آقازاده با اشاره به نرخ رشد جمعیت در استان البرزٰ، گفت:امروزه نرخ رشد جمعیت در استان البرز 5/64 درصد است که  اگر استان البرز با همین روند پیش برود در سال هزارو 404 به عنوان دومین شهر ایران بعد از استان تهران خواهدشد.

وی در راستای عدم انطباق جمعیت با ساختار های استان البرز، گفت: کرج سومین کلانشهر کشور است لذا زیر ساخت‌ها و ساختار هااین شهر با توسعه جمعیت آن انطباق ندارد و مشکلات مدیریت شهری در این راستا بسیار زیاد است و در این راستا طرح های آمایش سرزمینی جهت حل این مشکلات در حال اجراست.

شهردار کرج تصریح کرد: در 20 سال آینده استان البرز در همه شاخص های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جزو استان های برتر خواهد شد در افقی ده ساله استان البرز در تمامی شاخص ها جزو 5 استان اول کشور خواهد شد.

به گفته آقازاده بیش از 400 نوع وظایف در حوزه کاری شهرداری کرج تعریف شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر