کد خبر: 43372 A

اشتغال نقش موثری در بازتوانی و جامعه پذیری زندانیان زن دارد/چهار رشته حرفه آموزی: شامل رایانه، ضخیم دوزی، بازاریابی وامداد وکمکهای اولیه دراین ندامتگاه فردیس جهت نسوان دایر است.

مدیر عامل بنیاد توسعه تعاون وکار آفرینی زنان استان البرز گفت: اشتغال نقش موثری در بازتوانی و جامعه پذیری زندانیان زن دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرج فرشته محمودی در بازدید از ندامتگاه فردیس با اعلام این مطلب افزود: بیشتر جرائم زنان به دلیل بروز مسائل اجتماعی است و اشتغال کمک می کند تا فرد به بازتوانی اجتماعی دست یابد.

وی هدف از این بازدید را آموزش واشتغال جهت مددجویان نسوان دانسته و افزود: با همکاری وتعامل بین بنیاد توسعه تعاون وکارآفرینی زنان استان البرز واداره کل زندانها می توان از صفر تاصد آموزش اشتغال وبازارفروش محصولات و صنایع دستی زندانیان را در بازار فراهم نمود.

بازدید از کارخانجات ندامتگاه شهید کچوئی

گفتنی است محمودی از بخش کارخانجات شهید کچوئی نیز بازدید به عمل آورد که درادامه این بازدید مهدی کربلایی رئیس ندامتگاه که محمودی را همراهی می کرد توضیحات لازم را درخصوص مکانهای بازدید وقابلیتها وفعالیتهای کارگاه های آموزش فنی وحرفه ای وصنایع دستی درندامتگاه ارائه نمود.

در پایان این بازدید مهندس دهکده مدیرعامل این کارخانجات ندامتگاه فردیس؛ در تشریح فعالیت های این کارخانجات واستفاده از پتانسیلهای موجود جهت گسترش این فعالیتها یادآورشد: درحال حاضر با همکاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید خدایی چهار رشته حرفه آموزی شامل رایانه، ضخیم دوزی، بازاریابی وامداد وکمکهای اولیه دراین ندامتگاه جهت نسوان دایر می باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر