کد خبر: 6452 A

ایران نژاد:

برای تملک دارایی های سال گذشته،40 میلیارد تومان تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده است و سهم بودجه ای این شهرستان برای تخصیص اعتبارات ملی 150 میلیارد و 5/2 میلیون تومان است.

ایلنا - كرج:  فصل امور قضایی یک میلیارد و 300 تومان، فصل خدمات مالی و فنی 150 میلیون، فصل دفاع یک میلیارد و 125 میلیون تومان، فصل نظم و امنیت عومی 755 میلیون، فصل آموزش سه میلیارد و 85 میلیون تومان و فصل فرهنگ و هنر 5 میلیارد و 590 میلیون تومان و برای فصل رفاه و تامین اجتماعی یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرماندار شهرستان کرج در آخرین کمیته کارگروه اشتغال، که در راستای ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه های دستگاه های اجرایی و ارزیابی میزان جذب اعتبارات توسط دستگاه های مختلف برگزار شد، گفت: طبق گزارش های بدست آمده تا به امروز 2/4 درصد از ارزیابی فنی پروژه های عمرانی بودجه ای دستگاه ها در سال 90 تحت بازرسی فنی فرمانداری قرار گرفته است اما متاسفانه دستگاه های ذینفع از جمله بنیاد مسکن،سازمان انتقال خون و اداره راه و شهرسازی کرج و گچسر در اجرای پروژه های عمرانی دچار ضعف بودند.

مهدی ایران نژاد ضمن انتقاد صریح از بنیاد مسکن، ادامه داد: طبق گزارشات دستگاه های اجرایی مختلف،برخی دستگاه ها در جذب اعتبارات خود موفق نبودند و برای بررسی بیشتر این موضوع از سه شنبه هفته جاری از سوی فرمانداری کرج هیئتی برای بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی اعزام خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر به هر واسطه ای سهوا یا عمدا اعتبارات پروژه ای دستگاه ها جذب نشده باشد این دستگاه ها دیگر جایگاهی در فرمانداری نخواهند داشت و از اعتبارات سال 91 آنها کسر و در میان سایر دستگاه ها توزیع خواهد شد.

به گفته ایران نژاد سه شنبه صبح هیئت کارشناسی مرکب از فرمانداری و سایر دستگاه های اجرایی به ریاست معاونت عمرانی استان البرز برای بررسی اقدامات بنیاد مسکن به این دستگاه اعزام خواهند شد و در صورت عدم مطابقت های قانونی اظهارات بنیاد مسکن،با آنها برخورد خواهد شد

وی با اشاره به عدم بهره برداری پروژه های عمرانی اداره راه و شهر سازی، گفت: دیوارچینی،بهسازی پل ابوذرو پروژه احداث حریم از پروژه های تخصیص اعتبار گرفته راه و شهرسازی محصوب می شود اما تا کنون این پروژه به اتمام نرسیده لذا در صورت تایید هیئت بازرسی فرمانداری در مورد عدم جذب اعتبار توسط این پروژه ها،گزارش عملکرد راه و شهرسازی روانه دیوان محاسبات خواهد شد.

ایران نژاد تصریح کرد:در مجموع 413 پروژه عمرانی در دستگاه های شهرستان کرج تعریف شده که اکثر این پروژه ها مربوط به اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن است.

وی افزود:برای تملک دارایی های سال گذشته،40 میلیارد تومان تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده است و با توجه به این که شهرستان کرج محلی برای اجرای پروژه های عمرانی است سهم بودجه ای این شهرستان برای تخصیص اعتبارات ملی 150 میلیارد و 5/2 میلیون تومان است.

ایران نژاد ادامه داد: محل اعتبار تملک دارایی شهرستان کرج 38 میلیارد و 948 میلیون تومان است که به علت جدایی اشتهارد از شهرستان کرج 6 میلیارد از این اعتبارات کم شده و در حال حاضر تملک دارایی شهرستان کرج 38 میلیارد و 960 میلیون تومان است.

وی گفت:از اعتبارات استانی و محلی نیز 31 میلیارد و 638 میلیون و 500 هزار تومان برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است و 150 میلیارد و 5/2 میلیون تومان تملک دارایی در نظر گرفته شده است.

ایران نژاد گفت:فصل امور قضایی یک میلیارد و 300 تومان، فصل خدمات مالی و فنی 150 میلیون، فصل دفاع یک میلیارد و 125 میلیون تومان، فصل نظم و امنیت عومی 755 میلیون، فصل آموزش سه میلیارد و 85 میلیون تومان و فصل فرهنگ و هنر 5 میلیارد و 590 میلیون تومان است وبرای فصل رفاه و تامین اجتماعی یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر