کد خبر: 6457 A

دبیر کل برنامه ریزی شهرستان کرج:

140میلیارد تومان تملک دارایی شهرستان کرج درنظر گرفته شده است که از رقم، هشت میلیارد جهت راه اندازی ادارات در سطح شهرستان کرج، 2 میلیارد جهت پروژه ناشی از سفر و 2 میلیارد جهت آبادانی شهرستان طالقان در نظر گرفته شده است.

ایلنا - كرج: تا کنون 30 درصد پروژه های عمرانی اجرا شده است و کل بودجه شهرستان کرج 125 میلیارد و 686 میلیون و 700 هزار تومان است و همه دستگاه های اجرایی باید بدانند امسال صرفه جویی امری قطعی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر کل برنامه ریزی شهرستان کرج در آخرین کمیته کارگروه اشتغال، گفت: اعتبارات هزینه ای دستگاه ها ارزیابی شده است و بر این اساس در سال 91 کل اعتبارات هزینه ای دستگاه های شهرستان کرج 753 میلیون و 911 هزار تومان است و میزان اعتبارات هزینه ای به طور کامل در میان دستگاه های اجرایی توزیع شده است و مطالباتی نداریم.

حسین ابراهیمی  با اشاره به مشکل دستگاه های اجرایی، گفت: 140 میلیارد تومان تملک دارایی شهرستان کرج در نظر گرفته شده است که از رقم، هشت میلیارد جهت راه اندازی ادارات در سطح شهرستان کرج، 2 میلیارد جهت پروژه ناشی از سفر و 2 میلیارد جهت آبادانی شهرستان طالقان در نظر گرفته شده است.

وی در راستای تخصیص اعتبارات پروژه های محوری، گفت: بودجه اختصاص یافته برای پروژه های محوری 32 میلیارد و 226 میلیون تومان است و این در حالی است که راه اندازی پروژه های عمرانی،به علت تاخیر درتخصیص اعتبارات،با تاخیر مواجه شد.

ابراهیمی در پایان گفت: تا کنون 30 درصد پروژه های عمرانی اجرا شده است و کل بودجه شهرستان کرج 125 میلیارد و 686 میلیون و 700 هزار تومان است و همه دستگاه های اجرایی باید بدانند امسال صرفه جویی امری قطعی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر