کد خبر: 75756 A

به منظور رفع خلاءهای ناشی از نیازهای علمی و آموزشی جامعه كار و تلاش،

این كتاب با عنوان فرهنگ مصور بهداشت و محیط كار شامل راهنمای جامع لغات فنی و اصطلاحات تخصصی بهداشت و محیط كار است كه به صورت مصور دراختیار علاقمندان گرفته است.

ایلنا: مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت كار در سال جاری به منظور رفع خلاء های ناشی از كمبود منابع فنی و تخصصی منطبق بر نیازهای علمی وآموزشی جامعه كار وتلاش، اقدام به تدوین و انتشار راهنمای جامع لغات فنی و اصطلاحات تخصصی ایمنی و بهداشت كار با عنوان "فرهنگ مصور بهداشت و محیط كار" کرد.

به گزارش ایلنا از کرج و بنابر اعلام اداره تعاون و کار استان البرز این كتاب با عنوان فرهنگ مصور بهداشت و محیط كار شامل راهنمای جامع لغات فنی و اصطلاحات تخصصی بهداشت و محیط كار است كه به صورت مصور دراختیار علاقمندان گرفته است.

همچنین مركز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت كار، در اقدامی فرهنگی، با چاپ 25 عنوان كتاب تخصصی و كاربردی در حوزه ایمنی در کار، سعی نموده در راستای صیانت از منابع انسانی، نقش قابل قبولی را ایفا نماید.

که برهمین اساس 25 كتاب تخصصی و كاریردی این مركز در سال های اخیر با عناوین: ایمنی برق، ایمنی و بهداشت در صنایع فرآیندی، خطرات واكنش شیمیایی، ایمنی و بهداشت كار در كارگاه های ساختمانی ایمنی و بهداشت كار در صنایع فلزات غیرآهنی، ایمنی و بهداشت در معادن سطحی كوچك، ایمنی استفاده از پشم های عایق كاری الیاف مصنوعی شیشه ای، ایمنی در استفاده از هیترها و درزبندهای دی الكتریك فركانس رادیویی، بازرسی شرایط كار در كشتی، درس گیری از حوادث، راهنمای ایمنی و بهداشت كار با مواد شیمیایی كشاورزی، راهنمای استفاده از طبقه بندی سازمان بین المللی كار در رادیوگرافی های پنوموكونیوز، خصوصیات مواد خطرناك، ایمنی و بهداشت كار با مواد شیمیایی، ایمنی و بهداشت در معادن ذغالسنگ، بیماری های شغلی، راهنمای اسپیرومتری، دستورالعمل های ایمنی و حفاظتی برای كارگران، دستنامه نانوفناوری، دستورالعمل كار با جرثقیل های سیار، دستورالعمل كار با كروم شش ظرفیتی در صنایع، ایمنی و بهداشت كار در بنادر، دستورالعمل ایمنی برای كارگران ساختمانی، ایمنی در مشاغل خانگی و فرهنگ مصور بهداشت و محیط كار به چاپ رسیده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر