کد خبر: 7965 A

رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

طرح واکسیناسیون طیور در دوفاز انجام خواهد شد که فاز اول در 3 استان شمالی اجرا شده و فاز دوم آن طی آبان ماه سال جاری در سایر استان ها اجرایی می شود.

ایلنا – کرج: بیماری هاری 55 هزار مورد تلفات در طول سال در جهان داشته است که بیش ترین این تلفات در کشورهای قاره آسیا و آفریقا صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس سازمان دامپزشکی کشور ظهر یكشنبه در همایش روز جهانی هاری طی نشست خبری با خبرنگاران البرزی، با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در سطح ملی جهت مقابله و پیش گیری از بیماری هاری در کشور، گفت: در راستای اقدامات پیش گیری و مقابله با بیماری هاری، حدود 21 میلیارد تومان اعتبارات در سطح ملی تخصیص یافته است که این اعتبارات در سطح تملکات عمرانی معادل13 میلیارد تومان است.

محسن دستور افزود: در سال گذشته برای طرح واکسیناسیون دام ها و طیور جهت خرید واکسن و بحث های مربوط به فرآورده های بیولوژی، 30 میلیارد تومان اعتبار در سطح ملی تخصیص یافته است.

دستور اشاره کرد: وجود سلامتی محصولات دامی جهت عرضه به مردم جزو اولویت های اساسی سازمان دامپزشکی کشور محسوب می شود و در حوزه مبارزه با بیماری های مشترک، ارتقا شاخص های بهداشتی در اولویت قرار دارد لذا طرح واکسیناسیون طیور در این طرح انجام می شود.

وی تصریح کرد: طرح واکسیناسیون طیور در دوفاز انجام خواهد شد که فاز اول در 3 استان شمالی اجرا شده و فاز دوم آن طی آبان ماه سال جاری در سایر استان ها اجرایی می شود.

این مقام مسئول، گفت: بیماری هاری 55 هزار مورد تلفات در طول سال در جهان داشته است که بیش ترین این تلفات در کشورهای قاره آسیا و آفریقا صورت گرفته،به گونه ای که کشورهای این دو قاره 95 درصد تلفات هاری را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی ایران در حوزه انسانی جهت مقابله و پیش گیری از بیماری هاری، نقش مثبتی را ایفا کرده است، به گونه ای که در سال گذشته تنها 7 نفر تلفات در حوزه انسانی در کشور ثبت شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر