کد خبر: 80228 A

ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت شهری شهرداری ﮐﺮج:

تبلیغات غیر مجاز کاندیداها امحا می شود/ ﻫﺰار محل مناسب ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت نامزد ها در ﻛﺮج تعیین شده است.

ایلنا: ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت شهری شهرداری ﮐﺮج از امحا تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی کاندیداها در این شهرخبر داد.

به گزارش ایلنا در کرج سعید صفری با بیان این مطلب در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان گفت: جهت الصاق تصاویر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شهر و روستا، محل های مناسبی توسط شهرداری کرج تعیین شده است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از آلودگی معابر عمومی، نسبت به پاکسازی و جمع آوری تصاویر الصاق شده در خارج از محل های تعیین شده، توسط کمیته امحا اقدام می شود.

وی افزود: در این زمینه اجرای این طرح به تمامی مناطق 12 گانه شهرداری كرج ابلاغ و بر اجرای مطلوب آن در تمامی نقاط تاكید شده است.

این مسئول عنوان كرد: با توجه به بازدیدهای به عمل آمده از سوی مسئولان، هم اكنون تبلیغات غیرمجاز از سوی داوطلبین در سطح شهر مشاهده می شود كه کمیته امحاء درصدد جمع آوری و امحای آنها است.

صفری ادامه داد: در راستای اجرای طرح مذكور با مراكزی كه اقدام به نصب برچسب بر درب منازل كه باعث نازیبایی چهره شهر می شود، برخورد لازم و قانونی خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در انتخابات شورای شهر شرکت کردند در واقع پارلمان محلی شهر کرج را تشکیل می دهند و با ورود در شورا برای مسائل شهر قانونگذاری می کنند از این رو این افراد نسبت به بقیه باید مقیدتر به قانون باشند و در یک رقابت منصفانه و یکنواخت نسبت به تبلیغات اقدام نمایند و با احترام به حقوق شهروندی از آسیب رساندن به مبلمان شهری پرهیز کنند.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰار محل مناسب ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻛﺮج

ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت شهری شهرداری ﮐﺮج از ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺰار ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ درﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ جمهوری و چهارمین دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎ در شهر کرج خبر داد.

وی گفت: هزار و 200 بنر نیز برای بستر سازی یک انتخابات خوب و تشویق مردم در سطح شهر کرج نصب شده است.

ﺻﻔﺮی اﻓﺰود: انجام اﯾﻦ ﻣهم در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ جمهوری و چهارمین دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ شهر و روﺳﺘﺎ ﺻﻮرت گرفته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر