کد خبر: 88577 A

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از ثبت رکورد جدید استان البرز در تولید گندم رقم پیشتازبه میزان 13,526 تن در هر هکتار در روستای ابراهیم بیگی شهرستان نظر آباد خبر داد.

ایلنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از ثبت رکورد جدید استان البرز در تولید گندم رقم پیشتازبه میزان 13,526 تن در هر هکتار در روستای ابراهیم بیگی شهرستان نظر آباد خبر داد.

یه گزارش ایلنا در کرج، عباسعلی عامری مهاباد با اعلام این خبر افزود: امسال با اجرای طرح مدیریت جامع تولید ضمن ثبت رکورد جدید کشوری در استان البرز، کیفیت و متوسط تولید در واحد سطح نسبت به سال گذشته ارتقاء یافته است.

عامری مهاباد در زمینه تولید کیفی گندم تولیدی در سال زراعی 92-91 اعلام داشت که حسب آنالیز کنترل کیفی گندم تحویلی به آزمایشگاه کارخانجات آرد مستقر در استان البرز گندم تولیدی استان باحداقل درصد سن زدگی (کمتر از 2/0 درصد) و میانگین درصد گلوتن 28، ایندکس گلوتن مطلوب و با درصد افت کمتر از 3 درصد و هکتولیتر میانگین 78 درصد،کیفی ترین گندم تولیدی در سطح کشور را دارا است.

عامری در پایان از مهمترین دلایل موفقیت در ثبت رکوردهای کشوری و تولید پایدار محصولات زراعی وباغی دراستان البرز را نگرش مدیریت جامع تولید مبتنی بر کشاورزی دانش بنیان ذکر نمود و اظهار امیدواری کرد که ادامه این روند موجب اقتصادی شدن و خودکفایی در تولید و هموار سازی راه صادرات محصولات کشاورزی خواهد شد.

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، استان البرز رکورد دار تولید گندم در کشور شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر