کد خبر: 93945 A

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری البرز:

برگزاری دوره فشرده آموزش منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستای استان البرز/ کمیسیون های غیرقانونی تشکیل نشود.

ایلنا: مدیرکل امور شهری و شورا‌ها از برگزاری دوره فشرده آموزش منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستای استان البرز خبر داد و گفت: این دوره‌های آموزشی جهت آشنایی اعضای جدید شورا‌ها با قوانین و مقررات شورا‌ها برای اولین بار پس از تشکیل استان البرز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا در کرج محمدرضا البرزی با بیان این مطلب در جلسه توجیهی منتخبان جدید شورای شهر، شهر جدید هشتگرد و چهار باغ گفت: شورا‌ها به عنوان پارلمان محلی باید نسبت به تدوین برنامه چهار ساله اقدام داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت خودداری از هر گونه فعالیتی که منجر به تحمیل هزینه گزاف به شهر و شهرداری شود، تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر می‌بایست از اقداماتی نظیر؛ جذب نیرو به صورت غیرقانونی و بر خلاف ساختار اداری شهرداری‌ها به جد پرهیز نمایند.

مدیر کل امور شهری و شورا‌ها همچنین بیان کرد: شورا‌ها برای تشکیل جلسات عادی و فوق العاده و همچنین برای هر یک از کمیسیون‌هایی که در شورا تشکیل می‌شود می‌بایست صورتجلسه مربوطه را تنظیم و با امضاء اعضاء مخالف یا موافق به آن رسمیت دهند.

البرزی در ادامه تصریح کرد: ارتقای درجه شهرداری‌ها لزوماً با تفریق بودجه صورت می‌گیرد و هر شش ماه یکبار از طریق استانداری نسبت به بیلان کار اقدام می‌شود.

وی در پایان ضمن اینکه خواستار تعامل شورا‌ها با کلیه دستگاه‌های اجرایی استان شد؛ بر ضرورت مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز، انتخاب شهردار و درج کلیه اموال شهرداری در دفا‌تر ثبت اموال شهرداری تاکید کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر