کد خبر: 9970 A

معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز:

در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مسابقات ملی مهارت در بین 51 کشور شرکت کننده مقام ششم را کسب کرده است که این امر نشان دهنده پیشرفت شگرف کشور ایران در اجرای مسابقات است.

ایلنا - کرج: عضویت آزاد و بی طرفی سیاسی از ویژگی های بارز سازمان جهانی مهارت به شمار می آید که هدف این سازمان بر محوریت فراخوان جوانان و میل به استانداردهای جهانی و ارتقا آموزش حرفه ای در سطح استان البرز است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز پیش از ظهر یكشنبه در مراسم افتتاحیه سیزدهمین مسابقات ملی مهارت،گفت: استان البرز به عنوان ایران کوچک با تنوع فرهنگ و قومیت های متنوع است به گونه ای که در حال حاضر 83 درصد ازکل جمعیت استان البرزرا مهاجرین تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر استان البرز به علت نزدیکی به پایتخت و امکان تردد آسان برای مهمانان دارای 400 نخبه، 100 هزار دانشجو در دانشگاه ها و 500 هزار بسیجی است.

ناصر رجبی بیان کرد: مسابقات ملی مهارت دارای پیشینه ای 50 ساله است و بیش از 50 سال سابقه برگزاری مسابقات در دنیا را داردکه با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران هر ساله این دوره از مسابقات در سطح ملی با محوریت ارتقا  استانداردهای مهارتی کشور و جهت حضور جوانان در مسابقات جهانی برگزار می شود.

رجبی تصریح کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مسابقات ملی مهارت در بین 51 کشور شرکت کننده مقام ششم را کسب کرده است که این امر نشان دهنده پیشرفت شگرف کشور ایران در اجرای مسابقات است.

رجبی با بیان ویژگی های سازمان جهانی مهارت تصریح کرد: عضویت آزاد و بی طرفی سیاسی از ویژگی های بارز سازمان جهانی مهارت به شمار می آید که هدف این سازمان بر محوریت فراخوان جوانان و میل به استانداردهای جهانی و ارتقا آموزش حرفه ای در سطح استان البرزاست.

رجبی در پایان گفت: از آن جایی که کشور ایران کشوری در حال توسعه است و با توجه به وجود تحولات متعدد در حوزه اقتصاد، تکنولوژی و فناوری در سطح استان البرز باید کارگرانی ماهر و حرفه ای در شاخه های مختلف و متعدد تربیت شوند که این امر بر عهده سازمان فنی و حرفه ای استان است و باید برنامه های وسیعی برای پیشرفت در این راستا در دستور کار خود قرار دهد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر