کد خبر: 33891 A

در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه زن که بر گرفته از تعالیم اسلامی است از جایگاه رفیع و با اهمیتی برخور دار است و حضور امروز زنان در عرصه های مختلف خود گواه این مدعاست.

ایلنا - ایلام: حسن پور فرماندار ملکشاهی در جلسه کمیسیون بانوان شهرستان که در محل فرمانداری تشکیل شد گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه زن که بر گرفته از تعالیم اسلامی است از جایگاه رفیع و با اهمیتی برخور دار است و حضور امروز زنان در عرصه های مختلف خود گواه این مدعاست.

به گزارش خبرگزاری ایلنا وی افزود: زنان بایستی الگوی خود را فاطمه زهرا (س) قرار دهند که داری منزلت بزرگی در اسلام و نزد خداوند بزرگ دارد.

فرماندار ملکشاهی با تقدیر از پی گیری های مستمر کمیسیون بانوان شهرستان گفت: نقطه نظرات و پیشنهادات بانوان در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی با اهمیت بوده و قطعآ در تصمیم گیرهای محلی و بومی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این جلسه نیز اعضای کمیسیون بانوان پیشنهادات مختلف را در بخش های فرهنگی و اجتماعی و امور بانوان مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر