کد خبر: 40547 A

دولت از هیچ گونه همکاری با شرکت های آب و فاضلاب بخصوص در استانهای کمتر توسعه یافته و محروم فروگذار نخواهد کرد.

ایلنا - ایلام: جلسه مجمع عمومی بودجه شرکت و با حضور علیمرادی معاون هماهنگی و پشتیبانی آب و فاضلاب کشور به عنوان نماینده مجمع، کرمی معاون عمرانی استانداری ایلام و  ارجمندی به عنوان نمایندگان سهام شهرداریهای استان، بیرنوندی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان، بازرسان قانونی و معاونین و اعضاء هیأت مدیره در دفتر مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا بیرنوندی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، گزارشی از عملکرد شرکت در سال 1391 وبرنامه های سال 1392ارائه دادند.

سپس علیمرادی نماینده ریاست مجمع و معاون هماهنگی و پشتیبانی آبفای کشور، با مثبت ارزیابی کردن فعالیت و برنامه های شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، گفت: وضعیت اقتصادی فعلی ایجاب می کند مدیران با اعمال سیاستها و ارائه راهکارها ی مناسبت در جهت استفاده بهتر از منابع تلاش نمایند.

وی افزود : صرفه جویی و كاهش هزینه های جاری امری ضروری است، که باید با تغییر نگاه به این موضوع مد نظر مدیران قرار گیرد.

وی اضافه کرد: باید در شرکت های آب و فاضلاب از تمام ظرفیتها و پتانسیل های موجود جهت ارتقاء و پیشرفت استفاده نمود و در این راستا نگاه به امر آموزش پرسنل از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی فرهنگ سازی جهت صرفه جویی در مصرف آب و همچنین كاهش هدر رفت آب را از جمله اقدامات مهم شرکت های آب و فاضلاب دانست و خاطر نشان کرد: حاصل اقدامات شرکت های آبفا باید به ارائه خدمات مطلوب تر به مردم منجر شود.

علیمرادی افزود: خوشبختانه شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در جهت ارئه خدمات مطلوب تر به مردم گامهای اساسی برداشته و برنامه های خوبی نیز ارئه نموده است. که جای تقدیر دارد.

در این جلسه همچنین کرمی معاون استاندار ایلام و نماینده سهام شهرداریهای استان نیز طی سخنانی اظهار داشت: بعد از هدفمندی یارانه ها اگر چه کاهش مصارف آب را در استان شاهد بودیم اما به لحاظ هزینه های کار پمپاژ آب با توجه شرایط اقلیمی و کوهستانی استان و اختلاف ارتفاع زیادی که وجود دارد، شاهد رشد زیاد آن بوده ایم. که این شرایط ایلام را متمایز سایر استان های کشور می کند.

وی با بیان اینکه در استان ایلام فاصله بین فروش هر متر مکعب آب با قیمت تمام شده آن حدود یک چهارم است، افزود: امسال 123 میلیارد ریال اعتبار طرح های عمرانی در استان داشته ایم که از این مقدارحدود 60 میلیارد ریال آن حدود 50درصد آن به بخش های آبرسانی شهرها ی استان اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: دولت از هیچ گونه همکاری با شرکت های آب و فاضلاب بخصوص در استانهای کمتر توسعه یافته و محروم فروگذار نخواهد کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر