کد خبر: 57596 A

پراكنده شدن بودجه های قرآنی یكی از آسیب های موازی كاری ها و سردرگمی جامعه قرآنی استان و كشور است.

حشمت‌الله رستمی، مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به اهمیت تجمیع فعالیت های قرآنی در استان، گفت: پراكنده شدن بودجه های قرآنی یكی از آسیب های موازی كاری ها و سردرگمی جامعه قرآنی استان و كشور است.

به گزارش ایلنا رستمی افزود: اینكه دوره‌های آموزشی ما متمركز نیست و خیلی از دستگاه های موجود، دوره آموزشی و مدرك پایان دوره صادر می كند، موجب سردرگمی قرآن آموزان شده است.

وی تصریح كرد: برای اینكه از ابتدای سال 92 با متولیان امور قرآنی استان همسو باشیم و تعامل و مشاركت داشته باشیم، لازم است كه همه فعالیت ها تجمیع و هماهنگ شود و از موازی كاری‌ها پرهیز شود.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی ایلام ادامه داد: هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی، قطعا موجب می‌شود كه محافل پربارتر و دوره های آموزشی قویتری در سطح استان برگزار شود.

وی با اشاره به اینكه سیاست دولت بر واگذاری فعالیت‌های اجرایی به بخش‌های خصوصی است، تصریح كرد: روی كار آمدن اتحادیه‌های قرآنی و مؤسسات و خانه‌های قرآن می‌تواند در تحقق این مهم، مؤثر باشد.

رستمی با اشاره به اینكه دستگاه‌های دولتی باید نظارت و جهت‌دهی امورات قرآنی را انجام دهند، اظهار كرد: این مؤسسات و اتحادیه‌های قرآنی هستند كه باید بطور عملی و اجرایی وارد كار شوند.
مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی ایلام با بیان اینكه هدف از فعالیت‌های قرآنی، تربیت هرچه بهتر جامعه قرآنی استان است، تصریح كرد: فعالیت‌های قرآنی استان در سال‌های اخیر، خیز و جهش خوبی داشته است كه جهت ادامه و پیشرفت بیشتر، نیاز به حمایت مادی و معنوی بیشتر متولیان قرآنی استان و كشور است.
محمد محمدی، رییس هیات مدیره اتحادیه مؤسسات و مراكز قرآنی مردمی استان ایلام در این نشست گفت: این نشست به منظور هماهنگی و تعامل بیش از پیش و استفاده بهینه از منابع موجود و با هدف ایجاد راه كارهای اجرایی و بررسی وضعیت موجود مؤسسات قرآنی جهت ارائه خدمات بهتر و در شأن جامعه قرآنی این استان برگزار شده است.
وی با تأكید بر اینكه مطالبه زیردستان از مدیران، می‌تواند در تصمیم‌گیری و مجاب ساختن مدیران و مسئولین در اجرایی شدن برنامه‌های قرآنی مؤثر باشد، افزود: اینكه منتظر بمانیم كار از سرچشمه و از بالادست، خود به خود درست شود، انتظار بجایی نیست.
محمدی اظهار كرد: هدف از برگزاری این نشست، تشكیل یك كارگروه تخصصی است كه برنامه‌ها را مدون كند و به مدیران و متولیان قرآنی جامعه ارائه و پیگیری كند.
رییس هیات مدیره اتحادیه مؤسسات و مراكز قرآنی مردمی ایلام ابراز كرد: هروقت فعالیت های قرآنی ما به سمت دولتی شدن صرف، پیش رفته، ضربه خورده ایم.
وی با بیان اینكه فرهنگ عمومی جلسات قرآنی ما لازم است دوباره زنده شود، تصریح كرد: لازم است كه فعالان قرآنی، خود به میان كار بیایند و در این میان نقش مثبت خانواده ها در ترغیب و تشویق این امر، مؤثر و بدیهی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر