کد خبر: 58587 A

به منظور کاهش با ترافیکی در میدان خیام و خیابانهای منتهی به آن قطر این میدان کم خواهد شد.

منصوری شهردار ایلام گفت: به منظور کاهش با ترافیکی در میدان خیام و خیابانهای منتهی به آن قطر این میدان کم خواهد شد.

به گزارش ایلنا شهردار ایلام ادامه داد: این امر به پیشنهاد شهرداری و بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهر ستان و تأیید شورای ترافیک استان صورت پذیرفته و عملیات اجرایی این طرح از امروز آغاز شده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم پس از اجرای این طرح شاهد کاهش بار ترافیکی و روانسازی ترافیک در خیابان سعدی شمالی و خیابان های شهداء و انقلاب باشیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر