کد خبر: 66660 A

رئیس سازمان صنعت:

مهمترین مشكلات واحدهای تولیدی استان ایلام انباشت بدهی ها و به تبع آن عدم تأمین وثایق جهت استفاده از تسهیلات منابع مالی می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت در اولین جلسه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهركهای صنعتی با محوریت تصمیم گیری در خصوص تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مهمترین مشكلات واحدهای تولیدی استان ایلام را انباشت بدهی های و به تبع آن عدم تأمین وثایق جهت استفاده از تسهیلات منابع مالی بیان كرد.
به گزارش ایلنا علی مهدوی با اشاره به وجود تعداد 720 واحد صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در استان گفت: سال گذشته با هدف بررسی میزان حمایت های صورت گرفته از این واحدها طرح شناسنامه دار كردن آنها در دستور كار قرار گرفت كه در پایان اطلاعات و منابع مفید و قابل توجه ای از وضعیت واحدهای صنعتی استان به دست آمد.
وی ادامه داد: بعد از بررسی های صورت گرفته تعداد 130 مورد پروانه بهره برداری كه فاقد فعالیت تولیدی بودند و عملاً وجود خارجی نداشتند ابطال شدند.

وی اضافه كرد: در وضعیت موجود تعداد 327 واحد فعال كه 70 درصد صنعت استان به لحاظ حجم سرمایه و اشتغال را تشكیل می دهند، تعداد 205 واحد نیمه فعال و مشكل دار و تعداد 35 واحد نیز تعطیل و بحرانی در استان وجود دارند.
علی مهدوی خاطر نشان كرد: از تعداد 327 واحد فعال نیز بعضی از آنها نیازمند حمایت می باشند اما تمركز ما روی تعداد 205 واحد مشكل دار و نیمه فعال بوده و هدف ما این است كه این واحدها از وضعیت موجود به سمت بحرانی و تعطیل شدن جلوگیری شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به حمایت های صورت گرفته اشاره و بیان كرد: تعداد 170 واحد صنعتی از طریق اعمال ماده 28 تعیین تكلیف شده اند وی همكاری مدیران بانك ها در این بخش را ستودنی دانست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تأكید کرد: پس از اعمال این حمایت ها، واحدهای فعال شهرك صنعتی از 27 واحد به 75 مورد ارتقاء یافته اند كه عملكرد بسیار مناسبی می باشد.
 مهدوی اضافه كرد: لازمه ادامه حیات واحدهای تولیدی و استمرار فعالیت آنان وابسته به تأمین به موقع سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد و در سال گذشته اعمال برخی سیاست های پولی و مالی روند تأمین سرمایه ثابت و درگردش بخش صنعت و معدن با مشكلاتی همراه بود. ایشان ادامه داد: مبلغ 220 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای تعداد 50 واحد تولیدی از محل بنگاههای زود بازده و كارآفرینی استان مصوب شد كه علیرغم پیگیری های متعدد بخش زیادی از این اعتبار جذب نشد.
وی اضافه كرد: در آخرین جلسه ستاد تسهیل مبالغی برای تعداد 84 واحد به تصویب رسید كه در شعبات بانكی استان موجود است ورفع موانع بانكی برای جذب این اعتبار از اهداف اصلی این جلسه می باشد.
مهندس مهدوی خاطر نشان كرد: از محل صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت جهت واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شده است. وی اضافه كرد: 500 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای تعداد 63 واحد از این محل به تصویب رسیده است اما به علت عدم امكان تأمین وثایق مورد نیاز دریافت تسهیلات برای آنان امكان پذیر نبوده است.
لازم به ذكر است در این جلسه تعداد 15 واحد تولیدی و 5 طرح صنعتی ومعدنی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مطرح شدند كه با دستور استاندار و معاون برنامه ریزی استانداری تصمیماتی برای رفع مشكل آنها اتخاذ شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر