کد خبر: 66665 A

طی 24 ماه گذشته به منظور روانسازی ترافیک و نیز کاهش سوانح و تصادفات بیش از 80 مورد اصلاح هندسی به صورت دوربرگردان، راست گرد و تعریض میادین را در سطح شهر ایلام اجرا شده است.

منصوری شهردار ایلام گفت: اصلاح هندسی در بلوار آزادی منتهی به میدان مادر در حال انجام است.

به گزارش ایلام وی افزود: این اصلاح هندسی که به صورت دور برگردان بوده پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای ترافیک شهرستان اجرایی شده است.

منصوری بیان کرد: هدف از انجام این طرح کاهش بار ترافیکی میدان مادر بوده و طی روزهای آتی کار اجرایی آن به پایان خواهد رسید.

گفتنی است شهردار ایلام طی 24 ماه گذشته به منظور روانسازی ترافیک و نیز کاهش سوانح و تصادفات بیش از 80 مورد اصلاح هندسی به صورت دوربرگردان، راست گرد و تعریض میادین را در سطح شهر ایلام اجرا شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر