کد خبر: 76072 A

بیش از 40 درصد آب کشور از حوزه زاگرس تأمین می شود و چرخه اقتصاد کشور از این منطقه آغاز می گردد بنابراین آسیب های وارده به جنگل های زاگرس تبعات جبران ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و زیستی بر کل کشور خواهد داشت.

ایلنا-ایلام: طرح مقابله با خشكیدگی درختان بلوط در منطقه طرح جنگلداری و پارک جنگلی دالاب، منطقه نهالكاری شده سراب ایوان، نهالستان ایوان و طرح جام زرنه ایوان مورد بازدید قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور در این بازدید گفت: در زمینه مقابله با خشكیدگی درختان بلوط در استان اقدامات خوب و قابل توجهی صورت گرفته و با توجه به اینكه عمده ترین آسیب ها در مجموع 11 استان كشور كه در حوزه زاگرس واقع شده اند مربوط به استان ایلام می باشد باید بیشترین بودجه به استان ایلام اختصاص داده شود،.

علیرضا اورنگی همچنین افزود: استان ایلام از نظر توپوگرافی و روان آب ها جزء استان های مستعد و خوب می باشد ودر زمینه فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری نیز فعالیت های خوبی در سطح استان انجام گرفته و با توجه به اینکه سدهایی در استان در دست احداث است اگر این فعالیت ها به خوبی صورت بگیرد می توان آسیب های ناشی از ساخت سد را در منطقه کاهش داد همچنین در زمینه طرح توسعه بخش کشاورزی نیز استان ایلام از نظر تخصیص و جذب اعتبار جزء استان های اول تا سوم کشور است.

معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد:موضوع خشکیدگی درختان بلوط و بیماری ذغالی مسئله ای است که عمده کشورهای اروپایی را نیز درگیر ساخته است و سعی داریم از ظرفیت کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین سازمان فائو برای حل این مشکل استفاده کنیم.

وی همچنین اضافه کرد: عوامل مختلفی بر ایجاد بیماری ذغالی بلوط تأثیر گذار بوده که مهمترین آنها فاکتور تغییر اقلیم می باشد و بخاطر قرار گرفتن منطقه زاگرس در کمربند خشک و نیمه خشک آسیب پذیری این منطقه بیشتر است که برای حل این مشکل باید از تجارب افراد بومی و کارهایی که در سطح دنیا صورت گرفته استفاده کرد.

شوهانی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بیش از 400 هزار هکتار از جنگل های بلوط استان در معرض آسیب قرار دارد و باید این مسئله در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین وی افزود: بیش از 40 درصد آب کشور از حوزه زاگرس تأمین می شود و چرخه اقتصاد کشور از این منطقه آغاز می گردد بنابراین آسیب های وارده به جنگل های زاگرس تبعات جبران ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و زیستی بر کل کشور خواهد داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر