کد خبر: 80167 A

این افراد کار بازرسی بر 99 شعبه اخذ رای در شهرستان مرزی دهلران را برعهده دارند.

فرماندار دهلران در نشست اعضای بازرسی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اظهار کرد: این افراد کار بازرسی بر 99 شعبه اخذ رای در شهرستان مرزی دهلران را برعهده دارند.
به گزارش ایلنا بهزاد علیزاده  افزود: در بخش مرکزی هشت نفر، موسیان هفت نفر و در بخش زرین آباد پنج نفر کار بازرسی شعب اخذ رای را انجام می دهند.
فرماندار دهلران با مهم ارزیابی کردن کار بازرسی در انتخابات یادآور شد: باید با تسلط بر آیین نامه و دستورالعمل ها و در چارچوب قانون با جدیت و تلاس به وظایف خود عمل کنید.
علیزاده هم افزایی با سایر دست اندرکاران انتخابات را از نقاط قوت دانست و ادامه داد: باید در عین توجه به قانون و رعایت حدود و اختیارات، کلیه مجریان در فضای همدلی و با رعایت اصل بی طرفی به انجام وظیفه بپردازند.
وی همچنین سلامت انتخابات را از موضوع های مهم ارزیابی و تاکید کرد: حضور حداکثری و سلامت انتخابات از فاکتورهای اساسی محسوب می شوند.
رییس هیات بازرسی دهلران نیز در این نشست گفت: هیات نظارت شهرستان تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم بکار می گیرد.

محمدرضا میرزایی بر دقت نظر، سرعت عمل و در عین حال رعایت اصل بی طرفی و همکاری با دیگر ارکان انتخابات تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هر بازرس نظارت بر 10 شعبه را بر عهده دارد، گفت: هیات بازرسی شهرستان از آمادگی کامل برای بازرسی بر انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بر اساس وظایف قانونی محوله را دارد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر