کد خبر: 85089 A

با اجرای پروژه سیلبند پشت اداره غله شهر ایلام، بلوار شهید خرمرودی به بلوار خبرنگار متصل می‌شود.

ایلنا: جهانی مدیر منطقه 2 شهرداری ایلام گفت: با اجرای پروژه سیلبند پشت اداره غله شهر ایلام، بلوار شهید خرمرودی به بلوار خبرنگار متصل می‌شود.

به گزارش ایلنا وی اعتبار اجرای این طرح را 1.450 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: با اجرای این طرح که از محل منابع عمرانی استانی تأمین اعتبار شده است بخش عظیمی از مشکلات ترافیکی منطقه حل خواهد شد.

جهانی میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه را 90% ذکر کرد.

بلوار خبرنگار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر