کد خبر: 98993 A

در قالب پروژه مهر؛

شریفی از فعالیت‌های آموزش و پرورش استان در خصوص ساماندهی فعالیت‌ها وبرنامه‌های آموزش و پرورش، از تشكیل كمیته‌های پنجگانه در قالب پروژه مهر خبر داد.

ایلنا: ساماندهی نیروی انسانی، فضاهای آموزشی و تجهیزات، مقدمات لازم برای آماده سازی مدارس استان در آغاز سال تحصیلی جدید در قالب پروژه مهر اجرا می‌شود.

یزدانبخش شریفی از فعالیت‌های آموزش و پرورش استان در خصوص ساماندهی فعالیت‌ها وبرنامه‌های آموزش و پرورش، از تشکیل کمیته‌های پنجگانه در قالب پروژه مهر خبر داد و افزود:  ساماندهی نیروی انسانی، فضا‌های آموزشی، تجهیزات، ثبت نام دانش آموزان از طریق سیستم سناد به صورت الکترونیکی، استقرار نظام جدید آموزشی، تشکیل پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی و ایجاد پایه اول دوره متوسطه در سطح استان از برنامه‌های سند تحول بنیادین است که در حال اجراست.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر