کد خبر: 1992 A

مسئول اداره زیبا سازی شهرداری قدس:

شهرداری جهت حفظ حقوق شهروندان و زیباسازی سیمای شهری همچنین ایجاد آرامش بصری شهروندان مکلف است با هرگونه تبلیغات محیطی غیرمجاز مطابق قانون برخورد کند.

شهر قدس - ایلنا: مسئول اداره زیبا سازی شهرداری قدس گفت: تابلوهای تبلیغاتی محیطی و پلاکاردهای غیر مجاز از سطح معابر شهرقدس جمع آوری میشود.

احمد حسین زاده با اعلام این خبر افزود: شهرداری جهت حفظ حقوق شهروندان و زیباسازی سیمای شهری همچنین ایجاد آرامش بصری شهروندان مکلف است با هرگونه تبلیغات محیطی غیرمجاز مطابق قانون برخورد کند.

وی ادامه داد: در این راستا واحد زیباسازی شهرداری قدس طی اقدامی پیرو آیین نامه تبلیغات محیطی مصوبه شورای اسلامی شهرقدس جهت جمع آوری تبلیغات محیطی غیرمجاز اعم ازتابلو، پلاکارد و لوازم اضافی غیرمجاز از سطح شهر اقدام و بسیاری از تابلوهای غیرمجاز در خیابانهای عوارضی، طالقانی و آزادی جمع آوری شد.

وی با تاکید بر لزوم جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی محیطی غیرمجاز در سطح منطقه عنوان کرد: جمع آوری کردن این تابلو ها نقش بسزایی درزیباسازی سیما ومنظر شهری دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر