کد خبر: 32401 A

دبیر کمسیون بند 20 شهرداری رباط کریم عنوان کرد:

صنوفی که باعث ایجاد سر و صدا، آلودگی خاک و دود، آلودگی های بصری، دفع نامناسب فاضلاب، آلودگی آبها، آلودگی های شیمیایی و بوی نامطبوع تولیدمی کنند ازجمله صنوف مزاحم محسوب می شوند.

رباط کریم-ایلنا:  دبیر کمیسیون بند۲۰ شهرداری رباط کریم بیشترین شکایت ها و نارضایتی شهروندان را از مشاغل فنی و خدماتی برشمرد وگفت:. صنوفی که باعث ایجاد سر و صدا، آلودگی خاک و دود، آلودگی های بصری، دفع نامناسب فاضلاب، آلودگی آبهاو آلودگی های شیمیایی شده و بوی نامطبوع  تولید می کنندازجمله صنوف مزاحم محسوب می شوند.

به گزارش ایلنا، سمیه شیرازی ادامه داد: سال قبل این کمیسیون حدوداً 73 مورد پرونده مطروحه در این کمیسیون را داشته است و آمار نشان می دهد که طی سالهای گذشته روند رسیدگی و رفع موضوعات رو به افزایش است. شیرازی در ادامه اظهار داشت: این روزها با توجه به ازدیاد تعمیرگاه های خدمات خودرویی، دامداری های سنتی، آهنگری و... در جای جای شهر به ویژه در دل محلات و مناطق مسکونی، بسیاری از شهروندان ناچارند آلودگی های صوتی و زیست محیطی این صنوف را تحمل کنند.

وی گفت: شهرداری رباط کریم طرح انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از مناطق مسکونی و محدوده شهری را مدتی است در دستور کار قرار داده است و لی با این حال بسیاری از این صنوف آلاینده و آزار دهنده میهمان خیابان ها و معابر اصلی و فرعی هستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر