کد خبر: 34004 A

ابراهیم نکو درگفتگو باخبرنگاران عنوان کرد:

نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم وبهارستان درنشست صمیمی خود باخبرنگاران گفت: درطول تاریخ شاهد مظلومیت خبرنگاران واصحاب رسانه بودیم اما امروزه این کم لطفی ها بیشترشده است.

ایلنا - رباط کریم،عزتی: نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم وبهارستان درنشست صمیمی خود باخبرنگاران گفت: درطول تاریخ شاهد مظلومیت خبرنگاران واصحاب رسانه بودیم اما امروزه این کم لطفی ها بیشترشده است.

به گزارش خبرنگارایلنا،وی بابیان اینکه خبرنگاران بازوان دولتمردان و قانون گذاران هستند، افزود: با این حال بیشتراز قبل ازخود ترد می کنند وهمیشه موردهجوم افراد مغرض وخودی قرارمی گیرند درصورتیکه حتی انتقاد آنها هم سازنده است بنابراین جایگاه ویژه خبرنگاران باید بدرستی شناخته ودرک شود بنده نیز بعنوان نماینده مجلس ازحقوق تمامی اصحاب رسانه دفاع می کنم.

ابراهیم نکو درادامه اظهارداشت: ما بحث تبدیل شدن شهرستان بهارستان به دوشهرستان را مطرح وتبدیل شهرهای پرند، صالح اباد ونصیرشهررا به بخش وتبدیل مناطق لکه های صنعتی به شهرک صنعتی- ایستگاه مترو در نسیم شهر،گلستان ورباط کریم و اختصاص بخشی ازدرآمدهای حاصله از فرودگاه امام (ره)به این شهرستانها- ایجاد منطقه آزاد اقتصادی، گمرک وانتقال پایتخت اداری و سازمانها به شهرپرند- حذف دریافت عوارض اتوبان ازساکنان این شهرها را پی گیری کرده ایم که برخی ازاین پیگیریها درشرف انجام برخی درکوتاه مدت وبرخی دیگرنیز نیازمند طی مراحلی است که باید گذرانده شود.

وی درپایان گفت: دربحث انتخابات نیز احتمالا شهرگلستان 13نفر نسیم شهر 11 نفر و رباط کریم 9 نفراعضای شورا با توجه به جمعیت موجود خواهند داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر