کد خبر: 34015 A

با توجه به عملكرد مناسب اداره بهزیستی در سال گذشته در جذب اعتبارات مشاغل خانگی امسال بیشترین اعتبار از محل وام مشاغل خانگی به مبلغ 11میلیاردو دویست میلیون ریال به اداره بهزیستی شهرستان رباط كریم تخصیص پیدا كرد.

ایلنا – رباط کریم:با توجه به عملكرد مناسب اداره بهزیستی در سال گذشته در جذب اعتبارات مشاغل خانگی امسال بیشترین اعتبار از محل وام مشاغل خانگی به مبلغ 11میلیاردو دویست میلیون ریال به اداره بهزیستی شهرستان رباط كریم تخصیص پیدا كرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این اداره خدامعلی نورانی رئیس اداره بهزیستی رباط كریم ضمن اعلام این خبر از معرفی تعداد 224 نفر از مددجویان تحت پوشش به بانك جهت دریافت این وام خبر دادوگفت: جذب صدرصد این اعتبار انجام شد.

وی با اشاره به سیاست دولت در این برنامه برای اشتغال پایدار برای مددجویان و كاهش وابستگی آنان به سازمان خواستار سرمایه گذاری دریافت كنندگان تسهیلات در محل اشتغال شد.

رئیس اداره بهزیستی رباط کریم همچنین از تخصیص 6میلیاردریال تسهیلات خوداشتغالی برای معلولان و مددجویان دارای مدرك فنی و حرفه ای و معرفی 36 نفر هركدام به مبلغ 100میلیون ریال در مرحله اول به بانك خبر داد.

نورانی كاریابی، پرداخت سهم بیمه كارفرمایی برای كارفرمایانی كه مددجویان سازمان بهزیستی را به خدمت می گیرند و همچنین پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی برای تعدادی از معلولین را از دیگر اقدامات بهزیستی شهرستان درحمایت از جامعه هدف خود در امر اشتغال برشمرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر