کد خبر: 12932 A

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان خبر داد:

در این طرح که از سال گذشته در استان آغاز شده معافیت به صورت پلکانی به مدت پنج سال محاسبه می‌شود که در سال اول از بیست درصد سهم کارفرما، هجده درصد را دولت و دو درصد را خود کارفرما پرداخت می‌کند، در سال دوم چهار درصد را کارفرما و شانزده درصد را دولت می‌پردازد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: تا کنون ۴۸۱ نفر در استان از معافیت بیمه‌ای کارفرمایان (بند واو ماده ۸۰) بهره‌مند شدند.

به گزارش ایلنا، داوود شیوندی در این باره گفت: این تعداد در ۱۸۹ کارگاه در سطح استان مشغول فعالیت هستند.

وی گفت: در این طرح که از سال گذشته در استان آغاز شده معافیت به صورت پلکانی به مدت پنج سال محاسبه می‌شود که در سال اول از ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۱۸ درصد را دولت و دو درصد را خود کارفرما پرداخت می‌کند، در سال دوم چهار درصد را کارفرما و ۱۶ درصد را دولت می‌پردازد.

شیوندی افزود: در سال سوم شش درصد توسط کارفرما و ۱۴ درصد توسط دولت، در سال چهارم هشت درصد کارفرما و ۱۲ درصد دولت و در سال پنجم کارفرما و دولت هر کدام ۱۰ درصد از سهم بیمه را پرداخت می‌کنند.

وی در خصوص شرایط کارفرمایان، مؤسسات و کارگاه‌ها برای استفاده از این طرح گفت: اگر کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود که در اختیار دارد، نیروی جدیدی استخدام کند، شامل این قانون می‌شود، اما اگر نیروهای سابق را اخراج کرده و نیروهای جدیدی بگیرد، شامل این قانون نمی‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر