کد خبر: 23128 A

با تصویب هیئت وزیران:

استانداردهای سنجش صلاحیت حرفه‌ای بر مبنای استانداردهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای توسط دستگاه‌های ذی ربط تهیه و پس از تصویب شورا ابلاغ خواهد شد.

 با موافقت دولت و با هدف ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی توانمندیهای سرمایه‌ای انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف آیین نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب۱۳۸۰- آیین نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، اهداف و مأموریتهای نظام صلاحیت حرفه‌ای شامل؛ ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی توانمندیهای سرمایه‌ای انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای برای کسب شایستگی احراز شغل، رسمیت بخشی به انواع صلاحیت‌های حرفه‌ای در سطوح ملی و بین المللی و همچنین، استاندارد سازی فرآیند‌های مرتبط با ارزیابی گواهی نامه‌های آموزشی، مدارک تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز صلاحیت حرفه‌ای و نیز، انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای و همچنین، تعیین معیار‌ها و شاخص‌های بهبود کیفیت در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای است.
بر این اساس، استاندارد‌ها و معیارهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل کشور توسط سازمان ملی و مهارت و فناوری حداکثر ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.
همچنین، صلاحیت‌های حرفه‌ای متناسب با «دانش، مهارت و نگرش» مورد نیاز هر یک از حرفه‌های بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ، حداکثر مشتمل بر (۱۰) سطح (۵ سطح پایه، ۴ سطح عالی و ۱ سطح خبرگان خاص) طبقه بندی می‌شود.
بر این اساس، استانداردهای سنجش صلاحیت حرفه‌ای بر مبنای استانداردهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای توسط دستگاه‌های ذی ربط تهیه و پس از تصویب شورا ابلاغ خواهد شد.

همچنین، سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد مطابق استاندارد سنجش صلاحیت حرفه‌ای هر یک از سطوح صلاحیت بر اساس سوابق تحصیلی، سوابق تجربی مستند و معتبر، آزمون‌های علمی و عملی به صورت کتبی و یا شفاهی و میزان تأثیر گذاری آن‌ها مبتنی بر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که برای هریک از حرفه‌ها توسط سازمان ملی مهارت و فناوری با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب شورا می‌رسد انجام خواهد شد.
بر این اساس، گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای بر مبنای سطح صلاحیت کسب شده توسط سازمان ملی مهارت صادر می‌شود.
همچنین، دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای حرفه‌ای و صنفی و بخشهای تعاونی و خصوصی موظفند جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود از نیروهایی که گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای مرتبط را کسب کرده‌اند استفاده کنند.
بر اساس این مصوبه، پیمانکاران و شرکت‌های داخلی و بین المللی جهت فعالیت در پروژه‌های جمهوری اسلامی ایران باید گواهینامه‌های سطوح صلاحیت نیروی کار خود را به تأیید سازمان ملی مهارت و فناوری برسانند.
همچنین، سازمان ملی مهارت و فناوری به منظور ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، ساز و کارهای لازم را به گونه‌ای طراحی کند که آزمون‌های سنجش صلاحیت را به صورت منطقه‌ای و یا ملی از طریق مراکز مجری سنجش صلاحیت در دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.
بر اساس این مصوبه، مراکز مجری سنجش صلاحیت حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی متناسب با مخاطبان و گروه‌های هدف با کسب مجوز از سازمان ملی مهارت و فناوری مسئولیت سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد جهت احراز مشاغل مرتبط با دستگاه را دارند. این مراکز جهت برگزاری آزمون‌ها با هماهنگی‌های لازم از امکانات واحد‌های صنعتی و فضاهای مراکز آموزشی دستگاه مربوط استفاده می‌کنند.
همچنین، منابع درآمدی نظام صلاحیت حرفه‌ای از محل دریافت برگزاری بخش صلاحیت حرفه‌ای و شهریه دوره‌های تحصیلی، هدایا و کمک‌ها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، عواید حاصل از فروش اموال و حق دانش فنی، سهم دستگاههای اجرایی در آموزش و پژوهش و همچنین تسهیلات اعتباری تأمین می‌شود و بر اساس مصوبات هیئت امنای سازمان ملی مهارت و فناوری و در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط و قوانین برنامه پنجساله توسعه قابل هزینه است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر